Environmentálny deň

Environmentálny deň

RedakciaAktuality15.11.2022

Podujatie sa bude konaťv stredu 16. novembra 2022 v hoteli Kultúra v Ružomberku. Súčasťou ďna budúprezentácie na tieto témy:

1. Kotol na Biomasu – predstavenie výstupov z procesu hodnotenia vplyvov na životné prostredie (EIA)

2. „Sú odpady nutné zlo? A ako súvisia s obehovým hospodárstvom?

3. Projekt 2000 – predstavenie výsledkov skúšobnej prevádzky – odborné porovnanie predpokladaných vplyvov uvedených v EIA so skutočným stavom

4. Zdravotné upovedomenie a správanie – porovnanie rozdielov SR vs. okresy Ružomberok a Lipt. Mikuláš za obdobie 2003 až 2022

Súbežne s konaním Environmentálneho dňa budú v Kultúrnom dome prebiehať aj zdravotné merania pre verejnosť v spolupráci s RÚVZ Liptovský Mikuláš, na ktoré papierne občanov srdečne pozývajú. Personál RÚV bude poskytovaťdobrovoľné a bezplatnékonzultácie spojené s meraním tlaku a cholesterol, ktoré budú prebiehať v časeod 8.30 do 14.00 hod.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia