Farár, ktorý kedysi pôsobil v Ružomberku prijme biskupskú vysviacku

Farár, ktorý kedysi pôsobil v Ružomberku prijme biskupskú vysviacku

RedakciaAktuality19.6.2020

Kňaz Ján Kuboš, ktorý svoju stopu zanechal i v dolnom Liptove prijme biskupskú vysviacku 24. júna v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Ešte v marci ho vymenoval pápež František za nového pomocného biskupa Spišskej diecézy. Narodil sa v Nižnej a kňazskú vysviacku prijal 18. júna 1989 v Bratislave. V roku 1998 získal licenciát z kánonického práva Na KUL v Lubline a v roku 2002 doktorát z teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od 4. júla 2017 pôsobí ako člen kňazskej rady ex offo, dekan Kežmarského dekanátu, dekan-moderátor Podtatranských dekanátov a farár v Kežmarku.

V Ružomberku pôsobil ako kaplán v rokoch 1990 -1991, neskôr bol do roku 1997 farárom v Liptovskej Osade a venoval sa aj pastoračnej službe väzňom. V roku 1994 bol od marca do júna poverený riadením farnosti Liptovská Lúžna.

„Biskupská vysviacka je výnimočná tým, že sa vždy zapíše do histórie. Je to niečo mimoriadne pre celú diecézu, lebo vysvätený biskup je pomocnou rukou diecézneho biskupa,“ povedal na margo vysviacky bývalého ružomberského kňaza súčasný dekan farnosti Dušan Škrabek.

Birmovka, ale i sobáše a krsty

Po uvoľnení opatrení začína žiť aj samotná farnosť. Sviatosť birmovania prijme 28. júna v Ružomberku 120 birmovancov. Keďže každý tam bude mať svoju rodinu, farnosť počíta s účasťou približne 400 veriacich. Po novom sa už môžu tiež vykonávať aj sobáše za väčšej účasti veriacich, rovnako ako aj vysluhovať sviatosť krstu, a to so zachovaním odstupov medzi jednotlivými rodičmi a krstnými rodičmi. Prvé sväté prijímanie by sa malo konať v jesenných mesiacoch.

Zapisovanie na omšu zrušili

Po tom, ako sa po asi dvojmesačnej prestávke otvorili brány kostolov, museli sa veriaci na omšu vopred zapísať.

„Vtedy ešte platili dvojmetrové rozostupy medzi jednotlivými veriacimi a obsadená mohla byť každá druhá lavica. Aby sme ustrážili počet veriacich v kostole, vymysleli sme tzv. guličkový systém. Ten bol výnimočný v tom, že zrejme nikto v okolí podobným spôsobom nekontroloval veriacich. Každý kto si vydenzifikoval ruky, hodil guličku z jednej nádoby do druhej. Tým sme vedeli, či je v kostole ešte voľné miesto. Keďže počet veriacich v kostole bol limitovaný, predchádzalo tomu zároveň aj to, že si rezervovali účasť na svätej omši cez našu web stránku,“ upresňuje dekan farnosti.

Od nasledujúcej nedele, 21. júna táto povinnosť odpadá a veriaci sa už nemusia zapisovať na omšu.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia