Folklórna skupina Podšíp oslavuje trinásť rokov

Folklórna skupina Podšíp oslavuje trinásť rokov

RedakciaAktuality11.2.2023

Folklórna skupina Podšíp sa už viac ako desaťročie stará o zachovávanie tradícií. Ide napr. o zvyky na Luciu, Fašiangy, Veľkú noc, stavanie Májov a podobne. Zameriavajú sa na ľudové tance zo Stankovian a v ich repertoári nájdeme aj pásma, ktoré sa zaoberajú spracovaním pracovných činností a s nimi spojené piesne. Najnovšie už v nedeľu 12. februára pripravujú pásmo venované ženám s názvom Obrazy ženy.Viac nám porozprávala vedúca Folklórnej skupiny PodšípMiroslava Polohová Ivanová.

Kedy vznikla Folklórna skupina Podšíp? Aké boli začiatky?

Folklórna skupina zo Stankovian vznikla pred trinástimi rokmi. Na začiatku roka 2010 sa partia nadšencov stretla, aby zistila záujem zo strany občanov o založenie takéhoto zoskupenia. Reakcie boli pozitívne, prišlo veľa mladých ľudí,a tak sa začala písať naša história. S postupom času sa vytvorila aj detská zložka.

Aký je rozdiel medzi folklórnym súborom a folklórnou skupinou?

V ponímaní verejnosti sú určite najznámejšie folklórne súbory, o niečo menej folklórne skupiny. Skupiny pôsobia najmä v obciach, prípadne rôznych mestských častiach, ktoré boli kedysi samostatnými dedinami. Nejde pritom o akýsi nižší stupeň zoskupenia. Rozdiel medzi súborom a skupinou je v ich zameraní. Folklórny súbor sa vo svojom repertoári zameriava na spracovanie materiálu z rôznych oblastí Slovenska. Je bežnou praxou, že mestské súbory napríklad zo Žiliny, Bratislavy, či iného mesta sa zameriavajú na rôzne regióny (Liptov, Orava, Podpoľanie, Horehronie, Šariš, Zemplín...). Jednoducho povedané, súbor povedzme z Trnavy má svojom repertoári piesne a tance z východné Slovenska, ktoré je od neho značne vzdialené. Naopak folklórna skupina sa špecializuje na repertoár zo svojho pôsobiska, prípadne blízkeho okolia. Zachovávajú hudobné, tanečné a spevné prejavy v čo najautentickejšej podobe a snažia sa o najnižšiu formu štylizácie tanca, spevu i hudby. A práve touto cestou sa uberá aj naša skupina Podšíp.

Na aké tradície sa zameriavate, resp., čo nájdeme vo vašom repertoári?

V našom repertoári máme spracované najmä obyčaje rodinného a kalendárneho cyklu (krstiny, svadba, fašiangový sprievod - bursa a bursovnícka zábava, pochovávanie basy, vynášanie Murieny, stavanie Májov, vianočné zvykoslovie...). Ďalej sú to pásma, ktoré sa zaoberajú spracovaním pracovných činností a s nimi spojené piesne (trávnice, piesne pri praní na potoku....).

Odkiaľ čerpáte inšpiráciu pre svoje vystúpenia?

Inšpirácia prichádza najmä s materiálom, ktorý máme k dispozícii. Každý kolektív musí z niečo vychádzať. Nemôže si niečo vytvoriť, len preto, že sa mu to páči a chce to mať. Respektíve môže, ale potom to má ďaleko od toho, čo chceme zachovať a prezentovať, obyčaje, ktoré nám zanechali naši predkovia. Preto si v našej skupine pri vytváraní programov najskôr naštudujeme potrebné materiály (kroniky, zápisy, nahrávky, publikácie) a neoddeliteľnou súčasťou je aj terénny výskum. Ešte stále medzi nami žijú ľudia, ktorých spomienky sú cennou studnicou vedomostí o tom, ako sa žilo aj v našej obci. A keď si človek načíta dostupné písomné pramene, prípadne pozrie a vypočuje audiovizuálne zdroje, dozvie sa od starších občanov zaujímavé fakty, získa rozhovory, spojí sa mu krásna mozaika. Tá s istou mierou umeleckého spracovania získa svoju javiskovú podobu.

Koľko námahy a času si vyžadujú nácviky?

Veľmi veľa :) Byť aktívnym členom kolektívu zaberie značné množstvo voľného času. Avšak, keď to človeka baví, rád tento čas odovzdá. Byť vedúcim kolektívu zaberie toho času ešte viac. Všetok čas a energia, ktorá sa do prípravy jednotlivých častí vloží sa vráti niekoľkonásobne. Čítanie publikácií a rozhovory s informátormi nás obohatia, tréningy na sále nám prispejú k dobrej kondícii a čas strávený spolu utužuje naše vzťahy a vytvára priateľstvá. Momentálne sa stretávame pravidelne raz do týždňa, na cca dve hodiny. Pokiaľ máme pred sebou vystúpenie, stretnutia a nácviky sa pochopiteľne zintenzívnia.

Spolupracujete aj s inými umelcami?

Áno. V našej obci je bohužiaľ málo muzikantov. Ak aj sú, hrajú najmä na akordeón. Ľudí, čo vedia hrať na sláčikové nástroje je pomenej. Starí muzikanti sa pominuli. Nádej máme v mladých talentoch, ktorí sa postupne zdokonaľujú a učia. Preto s nami už štvrtý rok hráva, ako naše sprievodné teleso Ľudová hudba Zázrivá. Sú to naši kamaráti a sme veľmi radi, že s nami spolupracujú a pomáhajú nám s hudobnou zložkou.

Koľko máte členov a aké vekové kategórie?
Momentálne nás je pomenej. Mnohí sa nám rozutekali za školou či prácou do zahraničia, alebo sa poženili či povydávali. No stále máme skalných a aktívnych členov. To, že v dospelej zložke máme členov menej, vyvažujú naše deti. Minulý rok sa preto založila aj detská zložka folklórnej skupiny. Dostala názov Mrvenička, podľa nášho typického starého párového tanca - Mrvenica zo Stankovian.

Zúčastňujete sa aj súťaží alebo regionálnych prehliadok?

Zúčastnili sme sa zatiaľ iba raz, súťaže, ktorá je určená pre folklórne skupiny - Nositelia tradícií. Bolo to s pásmom Stankovská bursa a bursovnícka zábava. Tento rok sa po dlhšej pauze koná opäť a ak sa podarí, radi sa jej zúčastníme. Chceme sa predstaviť s najnovším pásmom Ani je krštenia, ktoré zobrazuje veselú hostinu, konanú po krste.

Majú mladí ľudia v súčasnosti záujem o ľudové tradície?

Podľa mňa áno. Určite o tomto fakte svedčí aj veľké množstvo kolektívov, aktívnych, či menej aktívnych, ktoré na Slovensku pôsobia. Rozmanitosť našich obyčají je veľká, a preto je úžasné, že sa stále nájdu ľudia, ktorí ich vedú, ľudia, ktorí sú ich členmi a ľudia, ktorí sú ich divákmi a fanúšikmi.

Čomu je venovaný program pri príležitosti vášho 13. výročia?

Náš nový program je venovaný ženám. A to nielen preto, že momentálne pôsobí v skupine najmä ženská osádka. Program Obrazy ženy, sme venovali všetkým dievčatám, dievkam a ženám, ktoré zastávali dôležité postavenie v spoločnosti a ktorých osud bol často náročný, sprevádzaný krásnymi i ťažkými chvíľami. V jednotlivých pásmach prinesieme pohľady na ženu v rôznych etapách života v dedinskom prostredí približne na prelome 19. a 20. storočia. Program bude plný piesní, tancov, hudby, detských hier a obyčají, ktoré sa zachovali v našej obci. Všetci ste vítaní, v nedeľu 12. februára 2023 o 17.00 v Kultúrnom dome v Stankovanoch.

stanislava Bruk Lucká

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia