František Dian získal čestné občianstvo Ružomberka

František Dian získal čestné občianstvo Ružomberka

RedakciaAktuality30.3.2022

PhDr. František Dian (nar. 1942) prišiel do Ružomberka v roku 1965 ako futbalista. Od začiatku sa venoval mimoškolskej práci sdeťmi aneskôr so študentmi vzáujmovej TV ašporte, hlavne vatletike a v basketbale. V rokoch 1972 - 73 bol trénerom dorasteniek basketbalistiek v TJ SCP. V gymnáziu napriek skromným podmienkam pre šport, ale vďaka obetavosti a záujmu kolegov patrili v oblasti športu medzi najúspešnejšie stredné školy.

Od roku 1991 popri vyučovaní TV – B sa stal zástupcom riaditeľa školy. V nasledujúcom roku sa na základe výberového konania stal riaditeľom gymnázia v Ružomberku, pričom túto funkciu vykonával až do roku 2003. Počas tohto obdobia sa podieľal na zavedení 8-ročného štúdia (v roku 1993) a v roku 1998 zriadil športové triedy pre basketbal, futbal a stolný tenis.

Pôsobil aj ako člen komisie školstva a športu pri MsÚ. Bol poradcom primátora pre rozvoj športu (JUDr. Čech).

V športových aktivitách sa angažoval ako:

1995 – organizátor Chellenge Day v Ružomberku,
1997 – organizátor Chellenge Day v Ružomberku,
1999 – člen organizačného výboru pre Zimnú univerziádu v RK, krasokorčuľovanie,
2000 – člen organizačného výboru ME v basketbale žien do 20 rokov v Ružomberku,
2000 – člen organizačného výboru pre FINAL FOUR v basketbale v Ružomberku,
2000 – predseda organizačného výboru Slávností športu pre všetkých v Liptovskom Mikuláši

2005 – organizátor ME v basketbale juniorov v Ružomberku.


Okrem športových aktivít sa pán Dian venoval/venuje aj publikačnej činnosti:

- spoluautor publikácie k storočnici futbalu v Ružomberku, 2006

- publikácia k 50. výročiu SZ RTVŠ

- publikácia k 80. výročiu basketbalu v Ružomberku

- zadaná publikácia Z histórie športu v Ružomberku

- štvoro pedagogických čítaní z oblasti školskej TV, z ktorých dve získali v celoslovenskom kole 1. miesto, ďalšie sa umiestnili na 3. mieste

- desiatky rokov pravidelne prispieva do Ružomberského hlasu z oblasti histórie mesta a histórie športu v meste

- rovnako prispieva do internetového portálu „Žijem v Ružomberku“

Počas svojho života získal viaceré ocenenia:

Zlatá medaila Slov. združenia telesnej kultúry, 2002 Veľká medaila Svätého Gorazda , MŠ SR , 2002

Cena mesta, OŠ KNV v Banskej Bystrici, ŽSK, MŠ SSR Cena primátora mesta 1998, 1999, 2003
Medaila za pedagogickú tvorivosť od MŠ SSR, 1989 Vzorný pracovník školstva a vedy MŠ SSR, 1985

(red, ts)

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia