Gorali oslávili udelenie kráľovských výsad

Gorali oslávili udelenie kráľovských výsad

RedakciaAktuality15.4.2024

Udelenie valašských kráľovských výsad bola dôležitá udalosť v histórii Slovenska. Gorali boli skupinou etnických Slovákov, ktorí migrovali zo severozápadného Slovenska do oblasti stredného a východného Slovenska v priebehu stredoveku. Ich príchod mal vplyv na kultúru a hospodárstvo regiónov, do ktorých sa usadili.

Krehké srdce

Predstavitelia goralských obcí na Slovensku zorganizovali 14. apríla v Ružomberku stretnutie Goralov pri príležitosti 550. výročia udelenia valašských privilégií valachom kráľom Matejom Korvínom. Stalo sa to práve v Ružomberku a preto na slávnosť do tohto mesta zavítali teraz Gorali z Kysúc, Oravy, Liptova, Spiša, Zamaguria a ostatných goralských enkláv z územia Slovenska. Na základe získaných privilégií, sa v neskoršom období, valašské obyvateľstvo rozširovalo do odľahlejších oblastí, hlavne severného Slovenska, kde zakladalo nové osady.

Oslavy udelenia privilégií si Gorali pripomenuli slávnostným sprievodom, ktorý sa začal v parku Jána Pavla II. a pokračoval na Námestie Andreja Hlinku ku kostolu sv. Ondreja. Následne sa konalo slávenie sv. omše. Celebroval ju spišský biskup Mons. František Trstenský. Okrem neho sa slávnosti zúčastnili aj emeritný pomocný spišský biskup Mons. Andrej Imrich a ďalší kňazi.

Privilégia valachov

„Pochádzate z krajov, kde museli ste tvrdo pracovať.  Veľa z vás muselo cestovať aj za pracou do zahraničia. Mate tvrdé ruky, ale krehké srdce. Pán Boh nestvoril Gorala, Maďara, ale stvoril človeka na svoj obraz,“ aj tieto slová zazneli v kázni biskupa F. Trstenského. Ďalej sa ku Goralom prihovoril nasledovne: „Na prvom mieste je Boh, lebo Pán Boh stvoril človeka. Na prvom mieste je rodina a potom poctivá a tvrda práca. Vždy poctivo nadobudnutý majetok. Ak jedno z toho chyba, tak nebudete Gorali.“

Celoslovenské stretnutie Goralov vyvrcholilo v jezuitskej záhrade, kde sa predstavili zástupcovia goralských obcí z celého Slovenska. Podujatie oslávili tradičnou goralskou muzikou, ľudovou piesňou v goralskom dialekte a rôznorodosťou goralských krojov. 

Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, vyzdvihla prínos Goralov pre obce a regióny v ktorých sa usadili. Pomáhali chrániť obchodné cesty, chovali ovce a kozy, rozvíjali svoju kultúru, zvyky, ktoré zachovali do dnes.

Najrozsiahlejší a najucelenejší sumár práv a povinností valachov v celých Západných Karpatoch nachádzame v listine kráľa Mateja Korvína zo 14. apríla 1474. V uvedený deň sa za kráľom dostavili do Ružomberka dvaja zástupcovia valachov, ktorí ho v mene svojom, ako i v mene všetkého valašského obyvateľstva dedín Kňažia a Medzibrodie, patriacich hradu Orava, a dediny Valaská Dubová, ktorá vtedy ešte bola súčasťou hradného panstva Likava, požiadali o potvrdenie svojich starých práv, uvádza sa dokumente, ktoré zverejnilo na svojom webovom sídle Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Oravskom Podzámku.

Fotogaléria

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia