Havarijný stav mosta v Korytnici

Havarijný stav mosta v Korytnici

RedakciaAktuality29.2.2024

V kúpeľnej osade Korytnica, ktorá je miestnou časťou Liptovskej Osady, je v havarijnom stave tamojší most na ceste III./2222. Spôsobili ho dažde z uplynulých dní. Prívalová voda ho podmyla a zatopila

Po opadnutí hladiny potoka Korytnica bol mostný objekt podrobený statickému posúdeniu. „Mostný zvršok je zdegradovaný, je potrebné ho odstrániť a vybudovať nový, spolu s rímsou a zvodidlami. Počas najbližších dní zvoláme krízový štáb, na ktorom budeme informovať o výsledkoch statického posúdenia a vyhlásená bude mimoriadna situácia, riadená krízovým štábom,“ informovala Gabriela Tisoňová, riaditeľka odboru dopravy Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Most v Korytnici je vzhľadom na svoj stavebno-technický stav zaradený do 6. stavebno-technického stupňa (veľmi zlý stav).

Most, v dĺžke šesť metrov sa nachádza na jedinej prístupovej komunikácií do miestnej časti Korytnica. Na mieste sa vykonávajú záchranné a zabezpečovacie práce mostného objektu, ktorých súčasťou bude aj vybudovanie náhradného premostenia, ktorého realizácia potrvá približne 2 – 3 týždne, v závislosti od klimatických podmienok, keďže v tomto období je obrovský spád dažďových zrážok. Počas realizácie náhradného premostenia bude povolený prejazd vozidiel po existujúcom moste v obmedzenom režime, a to tak, aby bol zabezpečený prístup obyvateľov časti Korytnica. V tejto chvíli je spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu mostného objektu a prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.

„Dočasné premostenie s obchádzkovou trasou bude stáť približne 40 tisíc eur, rekonštrukcia samotného mostného objektu je odhadovaná na asi 180 tisíc eur. Všetky zabezpečovacie práce si budeme uplatňovať u Ministerstva životného prostredia SR a miestneho príslušného Okresného úradu,“ doplnila Gabriela Tisňová.

V zlom a veľmi zlom stave je v súčasnosti 160 mostných objektov. V rokoch 2018 – 2023 sme v Žilinskom kraji zrekonštruovali 88 mostov.

Fotogaléria

Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia