Hovorili sme s evanjelickým farárom D. Beňuchom

Hovorili sme s evanjelickým farárom D. Beňuchom

Ján SvrčekAktuality25.3.2024

Vyše roka zbor Evanjelickej cirkvi v Ružomberku vedú manželia Daniel a Tatiana Beňuchovci, ktorí sa už zžili so svojou novou duchovnou adresou. Pred blížiacou sa Veľkou nocou sme navštívili Daniela Beňucha, ktorý nás veľmi ochotne zasvätil do podstaty a tajomstva týchto najväčších kresťanských sviatkov.

Možno povedať, že v evanjelickej cirkvi je najväčším sviatkom roka Veľký piatok?

"Niekedy je to tak podávané v médiách. Nerobíme však rozdiel medzi Veľkým piatkom a Veľkonočnou nedeľou. Začiatkom deväťdesiatych rokoch minulého storočia, boli kresťania oslovení, že aký štátny sviatok si vyberú. Rímsko-katolícka cirkev sa rozhodla pre 15. september. Keďže Veľký piatok dovtedy bol pracovným dňom, evanjelici si takto uctili práve Veľký piatok. A tým sa v očiach verejnosti stal ešte niečím nad Veľkonočnou nedeľou. Oba dni sú úzko prepojené a pre nás kresťanov majú kľúčový význam."

Veľkej noci predchádza 40 - dňový pôst, čo pre vás znamená?

"Celé pôstne obdobie je zvlášť zamerané na duchovné prežívanie a rozjímanie nad životom, vzťahmi s ľuďmi a Pánom Bohom. Tiež nad svojim vlastným životom. Aj ceste Ježiša Krista, ceste kríža, predchádzal osobný pôst. Ako kresťania sa snažíme viac stíšiť uprostred nášho, niekedy aj stresujúceho života a zamerať sa na biblické posolstvo. Nuž a vstup do Veľkého týždňa je sprevádzaným čítaním pašií. Tento vzácny pašiový príbeh si sprítomňujeme aj na detských besiedkach, na hodinách náboženstva a samozrejme, na službách Božích. Za nami je Kvetná nedeľa, kde sme si pripomenuli ako Pán Ježiš vstúpil do Jeruzalema."

Má váš zbor aj nejaké osobitné zvyky?

"Je dobrou tradíciou, že aj v týždni u nás bývajú pôstne služby Božie, ktoré sa bežne nekonajú. Pôstne témy tiež rezonujú na stretnutiach mládeže, konfirmandov. Máme za sebou intenzívne stretnutia so spevokolom, čo sa pripravuje na Veľkú noc. My, ako duchovní pastieri, navštevujeme členov nášho zboru, ktorí sú nemocní a vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže prísť do kostola. Takisto, keď je treba, ide aj o návštevy nemocníc."

V katolíckej cirkvi je Veľký piatok jediným dňom roka, keď sa neslúži omša a ani nevysluhujú sviatosti. U evanjelikoch je to iné. Ako to vnímate?

"Ježiš v ten deň bol ukrižovaný. To je zrejme najintenzívnejší moment, ktorý nám pomáha precítiť slová, ktoré znejú pri Večeri Pánovej."

Ako sa celkove pozeráte na Veľkú noc?

"Veľká noc je príležitosť pre všetkých ľudí, či už veriacich, alebo neveriacich, na určité spomalenie. Aby sa človek otvoril možno aj náročnejším témam v živote, ako je kríž, utrpenie, bolesť, či rôzne ťažkosti a prijal prijal Božiu lásku a nádej. Téma Veľkej noci nie je vždy jednoducho stráviteľná, avšak za každým sa snažíme nechať sa osloviť. A tiež nájsť radosť, najmä vo Veľkonočnom ráne a s ňou ísť do ďalších dní."

Keď si tieto sviatky oprášite ako chlapec, čo zvlášť sa vám vybaví?

"Keďže som vyrastal v kresťanskej rodine, Veľká noc bola spájaná so službami Božími i veľkonočnými piesňami. Samozrejme, nechýbali ani slovenské zvyky, oblievačka, či šibanie. Vyrastal som síce v Žiline, no obaja moji rodičia boli z Hontu, takže viac oblieval, v duchu miestnej tradícii. Hlavne pri návštevách starých rodičov."

Foto: autor, archív DB

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia