Hovorili sme s podpredsedom SPPK a predsedom PD Ludrová M. Štefčekom (I. časť)

Hovorili sme s podpredsedom SPPK a predsedom PD Ludrová M. Štefčekom (I. časť)

Ján SvrčekAktuality7.6.2024

Na valnom zhromaždení Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) v Nitre prítomní delegáti za jedného zo štyroch podpredsedov zvolili Miroslava Štefčeka. Predseda Poľnohospodárskeho družstva Ludrová začal v tejto pozícii svoje tretie funkčné obdobie.

Možno povedať, že SPPK predstavuje inštitúciu, od ktorej výraznou mierou závisí fungovanie samotných poľnohospodárov a potravinárov?

„Určite. Ide o najreprezentatívnejšiu samosprávnu organizáciu v tomto sektore. Jej členmi sú poľnohospodári, ktorí obrábajú takmer osemdesiat percent z celkovej pôdy na Slovensku. Máme tu veľkých, stredných i malých poľnohospodárov. SPPK zastupuje všetkých, od súkromného sektoru, až po veľké firmy. Tiež možno hovoriť asi o osemdesiatich percentách celkovej poľnohospodárskej výroby na Slovensku. V niektorých segmentoch sú čísla ešte vyššie. Napríklad u mlieka, ide až o deväťdesiat päť percent. Rovnako sa to pohybuje u zeleniny, vajec a u podobných komoditách. Máme okolo 1500 členov, čiže predstavujeme značnú silu. K našim členom patria aj profesionálne zväzy, ako pekári, cukrári i prvovýrobcovia mlieka.“

Aké si vybavujete vaše prvé dotyky so SPPK?

„SPPK má 38 regionálnych komôr po celom Slovensku, od Košíc až po Bratislavu. Naše družstvo je členom Liptovskej poľnohospodárskej komory. Keď som sa v roku 2007 stal v Ludrovej predsedom, v tom čase ako jeden z najmladších v tomto regióne, došlo k určitým personálnym zmenám v Liptovskej komore a následne ma zvolili za jej predsedu. V SPPK som začínal v 11 – člennom predstavenstve, ako zástupca Žilinského kraja za poľnohospodárov. To bolo pred deviatimi rokmi. Na užšiu spoluprácu ma oslovil bývalý predseda Slovenskej komory Emil Macho, ktorý ma chcel do svojho tímu a z toho vzišla aj moja kandidatúra za podpredsedu SPPK.“

Čo možno povedať na spoluprácu SPPK so štátom?

„V súčasnosti je na veľmi dobrej úrovni, na rozdiel od pôsobenia predchádzajúcej vlády. Bývalý minister Ján Mičovský našu komoru vôbec nerešpektoval a ani nebral na vedomie, že takáto inštitúcia existuje. On nás nazýval agrobaróni. Až za nejaký polrok prišiel na to, SPPK je profesionálna organizácia s profesionálnymi pracovníkmi, ktorí riešenia problémy poľnohospodárov a potravinárov. To bolo obdobie veľmi ťažkej spolupráce. S nástupom ministra Samuela Vlčana, sa situácia trochu zlepšila. Súčasný šéf rezortu Richard Tkáč už ako opozičný poslanec a člen poľnohospodárskeho výboru NR, načúval dianiu v našom sektore. A dnes sa opiera o odborné stanoviská SPPK.“

Foto: autor, SPPK

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia