Hovorili sme s podpredsedom SPPK a predsedom PD Ludrová M. Štefčekom (II. časť)

Hovorili sme s podpredsedom SPPK a predsedom PD Ludrová M. Štefčekom (II. časť)

Ján SvrčekAktuality9.6.2024

V piatok (7. júna) sme priniesli prvú časť nášho rozhovoru s podpredsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a predsedom Poľnohospodárskeho družstva Ludrová Miroslavom Štefčekom. Dnes uverejňujeme druhú časť. Tá je zameraná predovšetkým na jeho „domáci“ podnik.

Čo všetko možno nájsť, obrazne, pod strechou ludrovského družstva?

„Našim nosným programom je výroba surového kravského mlieka. Čiže zameriavame sa hlavne na živočíšnu výrobu. Možno to bude znieť neskromne, no žiada sa pochváliť, že v tomto odvetví Ludrová patrí medzi absolútnu slovenskú špičku, pričom jej patrí štvrté miesto v republike. Výrobe kravského mlieka je aj podriadená rastlinná výroba. Pestujeme obilniny a ako už len jedno z mála družstiev v Liptove, i zemiaky. Prioritne ide o výrobu krmovín pre živočíšnu výrobu. Tri roky predávame sladovnícky jačmeň do sladovne v Hurbanove. Tiež sme známi našim lomom Biela púť, kde ide o výrobu dolomitického kameniva vo všetkých frakciách. Naše družstvo je stálym dodávateľom posypového materiálu pre správy ciest v rámci Žilinského kraja a pre všetky firmy v okolí. Súčasťou družstva sú i menšie strediská. Sem patrí aj stavebná výroba, ktorá je zvlášť zameraná na servisné práce pre akciovú spoločnosť Mondi SCP Ružomberok. Takisto vykonáva drobné práce v rámci regiónu. Máme veľkosklad ovocia a zeleniny, spojený predovšetkým s dodávkami našich produktov pre školské jedálne a sociálne zariadenia. Od roku 2010 družstvo prevádzkuje bioplynovú stanicu, ktorá vyrába elektrickú energiu, tak ako sa má, z obnoviteľných zdrojov. Hlavným ´krmivom´ pre túto stanicu je náš maštalný hnoj, čo produkujú zvieratá.“

Ako to vyzerá so zamestnanosťou?

„V trvalom pracovnom pomere je 75 zamestnancov. Tých, podľa potreby, dopĺňame brigádnikmi.“

Poľnohospodárstvo je „remeslo“, ktoré sa borí s problémami s pracovnou silou, platí to i vašom družstve?

„V televízii aj všade, počúvame, že nám chýbajú učitelia, či lekári. No veľmi málo sa hovorí o akútnom nedostatku poľnohospodárov. My už nemáme ani vzdelávacie inštitúcie. Aj posledná škola tohto druhu v Liptovskom Mikuláši pravdepodobne skončí, alebo Žilinský samosprávny kraj ju spojí s inou a zlikviduje poľnohospodárske odbory, o absolventov, ktorých je obrovský záujem. Nevieme získať agronóma, alebo zootechnika. Celkove chýba odborný stredný manažment. Takisto veľmi ťažko nájdete traktoristov. Pre poľnohospodárske podnikanie nie je skoro problém kúpiť špičkový stroj aj za tristo tisíc eur, lenže, komu ho potom dáte, aby na ňom pracoval. Ďalej nás kvári personálna situácia okolo ošetrovateľov dojníc a s dojičmi. Stále sú von inzeráty na pracovné miesta, avšak získať niekoho, je sizyfovská práca. Mzdy už nie sú problémom. V minulosti sa hovorilo, že poľnohospodári málo zarobia. Naše platy sú však porovnateľné, azda na jednu – dve firmy, s podnikmi v celom Ružomberku, pričom nezaostávame ani s benefitmi. Mylná je už aj dávna predstava, že zamestnanci v poľnohospodárstve, pracujú 365 dní do roka. Naše družstvo momentálne má dostatočný počet ľudí, no hneď by sme potrebovali minimálne jedného agronóma a jedného zootechnika.“

Ako sa vám darí po ekonomickej stránke, čo v tomto smere priniesol predchádzajúci rok?

„S dosiahnutým hospodárskym výsledkom vládla spokojnosť. Opäť sme boli v plusových číslach. V našom ´fachu´ je však veľký rozdiel, v ktorom kúte Slovenska sa nachádzate. Úplne iné sú podmienky na západe, na východe a na severnom Slovensku, v jeho horských oblastiach. V týchto končinách už keď družstvo vytvára čo len pár eur zisku, je úspešné. Samozrejme, musí byť za tým správne manažovanie. Každý v tejto ´brandži´ je závislý aj od počasia a rôznych vonkajších podmienok, vplyvov a od cenovej politiky. Uplynulý rok bol z tohto pohľadu veľmi zložitý. Hlavne kvôli dovozu pšenice a iných podobných komodít z Ukrajiny. Ešte dodám, že za minulý rok sme sa v celoslovenskej súťaži Top Agro Slovensko dostali do prvej stovky, čo si veľmi cením.“

So strojovým parkom vládne spokojnosť?

„Máme stroje, s ktorými si dokážeme vyriešiť potreby rastlinnej i živočíšnej výroby. Takisto môžem konštatovať, že náš strojný park je dostatočne moderný. Pred nami je tiež jedna veľká výzva, pripravujeme výstavbu robotickej maštale.“

Ešte otázka na záver, vaše družstvo a obec, čo sa týka širšej spolupráce?

„Snažíme sa napĺňať požiadavky starostov aj okolitých dedín, či predstaviteľov iných subjektov – cirkví, škôl. Podporujeme tiež rôzne akcie.“

Foto: autor, PD Ludrová

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia