Hovorili sme s rímsko-katolíckym dekanom D. Pardelom

Hovorili sme s rímsko-katolíckym dekanom D. Pardelom

Ján SvrčekAktuality26.3.2024

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším miľníkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. O blížiacich sa Veľkonočných sviatkoch sme hovorili s dekanom ružomberskej rímsko-katolíckym dekanom Dušanom Pardelom.

Mnohí ľudia za najkrajší sviatok roka považujú Vianoce, čo vy na to?

"Vianoce sú nádherné sviatky. Na svet prichádza Boží syn s ľudskou pokožkou. Vtedy sme vnímavejší a citlivejší. Aj navzájom. Avšak Veľkú noc môžeme prežiť ešte hlbšie, ešte duchovnejšie. Tu sa odohráva naša spása. Na kríži zomiera Boh za mňa, za moje hriechy a ja získavam večný život."

Čo všetko vám Veľká noc prináša?

"Ide o Pánov prechod a Pánovu paschu, na čo sa pripravujeme obdobím pôstu, aby sme sa oslobodili od nejakých závislostí, od niečoho, čo nás zväzuje, alebo ťahá dole. Aby sme zažili vnútornú slobodu, s očisteným srdcom, a tak mohli sláviť Pánov prechod, keď budú znieť zvony veľkonočného rána. Môžeme mať radosť, že tiež sme čiastočne z mŕtvych vstali."

Ako by ste priblížili obdobie od Zeleného štvrtku po Veľkonočnú nedeľu?

"Je to sväté trojdnie. Zelený štvrtok, Veľký Piatok a Biela Sobota sú základom. A potom ešte Veľkonočná nedeľa. Každý deň má svoj vnútorný dynamizmus, štruktúru. Vo štvrtok si všetci kňazi budeme s našim diecéznym biskupom v katedrále sv. Martina v Spišskej kapitule obnovovať kňazské sľuby. Budú posvätené oleje, ktoré sa potom používajú pri krstoch, birmovkách, či pri pomazaní chorých. Večer sa slávi sv. omša, kde je zdôraznený symbol umývania nôh. Nielenže o tom hovoríme, ale Ježiš si sám opásal zásteru a umýval apoštolom nohy. Potom nasleduje spoločná večera s kňazmi z dekanátu. Ide o symbolické stretnutie, aj pri pečenom barančekovi, tiež na utuženie bratského spoločenstva medzi nami, kňazmi. Veľký piatok, to je jediný aliturgický deň v roku, keď sa neslávi svätá omša, akurát príslušné obrady. Aj Veľký piatok má svoj dynamizmus, úctu ku krížu, či veľké prosby. Sobotu v našom kostole začneme rannými chválami. Večer nás čaká nádherná starobylá vigília: Obrad svetla a Veľkonočný chválospev... Celým trojdním nás bude sprevádzať pomocný emeritný biskup Andrej Imrich. Tiež sa uskutoční krst dospelých. A potom je tu Veľkonočná nedeľa, čiže máme sa na čo tešiť."

Ako si spomínate na Veľkonočné sviatky z chlapčenských čias?

"Počas Veľkej noci, no nielen vtedy, som sa vždy motkal okolo kostola. Ako miništranti sme pripravovali chrám na jednotlivé obrady. Samozrejme, zachovávali sme pôst a prežívali takisto jednotlivé zvyky. Vždy ma fascinovala radosť z týchto sviatkov a ich hĺbky. Zakaždým som sa na Veľkú noc veľmi tešil. Strávili sme veľa času v kostole, no bol to požehnaný čas."

Foto: autor

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia