Hudobný nočný večer

Hudobný nočný večer

RedakciaAktuality19.6.2023

Uviedli ho večer 16. júna v ružomberskej synagóge. Odborným garantom podujatia bola PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD. Z PF KU, ktorá privítala divákov a zoznámila ich so vznikom hudobného sviatku.

Noc hudby je podujatie, ktoré vyhlásilo Hudobné centrum podľa vzoru francúzskeho sviatku hudby – Fête de la Musique. Koná sa pravidelne, vždy tretí piatok v mesiaci jún. Môžu sa do neho zapojiť kultúrne inštitúcie, školy, či jednotliví umelci. Súčasťou tohto podujatia je už tradične aj Katedra hudby PF KU, v pestrom programe sa predstavilipedagógovia a študenti.

V pestrom programe sme si vypočuli skladby od autorov žijúcich v 18. až 20. storočí. Koncert otvorili skladbou Ave Maria, op. 17 pre sopran a sláčikové kvarteto. Na husle hrali Patricia Pilarčíková a Zuzna Hajduková, na violu Rastislav Adamko a violončelo Ivana Papcúnová. Sláčikové zoskupenie sprevádzalo sopranistku Martinu Procházkovú. Klaviristka Terézia Šumichrastová siahla po skladbe od Cluade Debusyho (1862 – 1938) Svit luny z Bergamskej suity. Počas Noci hudby zazneli aj piesne Rosie Starlight z muzikálu Rosie od ChrisBrooma v podaní Kataríny Gombitovej, ako aj Fénix od Patrície Fuxovej, ktorú interpretovala speváčka Laura Víteková.

Milovníci tvorby Eugena Suchoňa (1908- 1993) si prišli na svoje pri skladbe Víla a faun, ktorú na klavíri zahrala Rebeka Roziková. Celkovo na koncerte zaznelo 13 diel. Krásnou bodkou za podujatím bolo posledné číslo. Zaznela v ňom pieseň Kláštor sv. Kláry z Muzikálu Mníšky od DanGogginiho. Spevácky ho bravúrne zvládli Andrea Majtnerováa Katarína Gombitová, ktoré na klavíry sprevádzal AntoKónya.

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia