Hviezdoslavov Kubín už pozná ružomberských víťazov

Hviezdoslavov Kubín už pozná ružomberských víťazov

RedakciaAktuality27.3.2019

Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zorganizovalo v dňoch 26. a 27. marca 2019 okresné kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, kde účastníci súťažia v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Už tradične je spoluusporiadateľom súťaže Centrum voľného času Elán v Ružomberku.

Čo je Hviezdoslavov Kubín?

Najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Nie je podmienkou, že prezentované dielo musí byť od slovenského autora. Umelecký prednes slúži na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov.

Do súťaže sa tento rok v našom meste zapojilo 107 recitátorov a 2 divadelné zoskupenia zo Základnej umeleckej školy Ľ. Fullu v Ružomberku.

Prednesy hodnotili trojčlenné poroty z radov učiteľov slovenského jazyka zo základných a stredných škôl v okrese Ružomberok. Recitátori umiestnení na 1. mieste postúpili do krajského kola súťaže Vajanského Martin, ktoré sa uskutoční v máji 2019.

Hviezdoslavov Kubín sa člení na päť kategórií - od najmenších žiakov až po dospelých. Súťaž pozostáva z prednesu poézie a prózy. V kategórii poézie bol predsedom Marián Mikulka zo ZŠ Liptovská Lúžna, prózu riadila Alena Holbusová zo ZŠ Bystrická cesta. „Žiaľ, je problém s priestormi, myslím si, že okresné kolo tejto súťaže by si možno zaslúžilo iné kultúrne priestranstvo, ako je škola,“ vyjadril svoj názor Marián Mikulka, predseda jednej z hodnotiacich komisií.

Porota počas vystúpení hodnotila primeranosť predlohy, tvorivosť, spôsob hlasového podania a pôsobivosť prednesu. Aj to, ako bol recitátor stotožnený s ukážkou, zároveň či niesla určité posolstvo. Rovnako bol podľa členov poroty dôležitý očný kontakt. Recitátori boli limitovaní aj časom odlišným pre poéziu a prózu. Na víťazovi sa však porotcovia vždy zhodli jednoznačne. Organizátori súťaže na návrh odbornej poroty udelili diplom a knižné, vecné ceny na prvých troch miestach v každej kategórii a v žánroch.

„Súčasná doba je plná krátkeho vyjadrovania na internete a sociálnych sieťach. Poslanie tejto súťaže je veľmi vzácne a nesie dlhoročné posolstvo. Veľmi si cením všetkých učiteľov, ktorí s týmito deťmi spolupracujú, je to odvážny cieľ pustiť sa dnes do prednesu poézie a prózy. Vyžaduje si oveľa viac úsilia ako to bolo kedysi,“ povedal pre náš portál predseda hodnotiacej komisie Marián Mikulka, učiteľ slovenského jazyka a literatúry.

Celkový zoznam ocenených v jednotlivých kategóriách si môžete pozrieť na stránke Liptovského kultúrneho strediska.

I. kategória poézia - Barbora Papčová, ZŠ A. Hlinku Černová

I. kategória próza - Dorota Macková, ZŠ Ludrová

II. kategória poézia - Michaela Hrbčeková, ZŠ s MŠ Lúčky

II. kategória próza - Liliana Fidesová, ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna

III. kategória poézia - Nina Rybáková, SZŠ Dotyk Ružomberok

III. kategória próza - Karolína Kľačková, ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok

IV. kategória poézia - Nikola Húsková, ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok

IV. kategória próza - Tamara Kenderová, ZUŠ ľ. Fullu Ružomberok

Divadlo poézie

DS Fireball ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku – LDO

Réžia Anna Mišurová DiS. art.

Autor: Edgar Keret: PEZACHSON

Autor Milan Lasica: Stalo sa to na Muráni

8 recitátorov a dve produkcie divadla poézie z okresu Ružomberok postupujú na Krajskú súťaž Vajanského Martin v Martine.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia