Igor Littva : Mexické noviny nás vnímali ako profesionálny súbor

Igor Littva : Mexické noviny nás vnímali ako profesionálny súbor

RedakciaAktuality13.8.2019

Okrem Slovenska, sa festival konal za účasti folklórnych súborov z Argentíny, Ekvádoru, Kolumbie, či domáceho Mexika.

Tamara Dubovcová : Mexiko bol môj splnený sen. Všetky obavy rodiny a okolia, boli zbytočné. Ľudia boli ku nám veľmi priateľskí a milí. Vďaka nekonečnému množstvu zážitkov to bol jeden z najlepších zájazdov a krajina, do ktorej sa plánujem vrátiť.

Hlavné festivalové dianie bolo podľa riaditeľa FS Liptov Igora Littvu sústredené do veľmi príjemného prostredia divadla, zhotoveného v štýle starých divadelných scén s lóžami. Kapacita divadla predstavovala približne štyristo divákov. „Záverečný galaprogram sa uskutočnil vo veľkom divadle, na naše pomery s nevídanou kapacitou v hľadisku štyritisíc divákov,“ popisuje účinkovanie svojho súboru Littva.

Pobyt v najčistejšom meste Mexika

Mesto Orizaba je 400 tisícové turistické mesto pôsobiace neskutočne úhľadne, upravene. Mesto je plné paliem, stále udržiavaných záhonov kvetov a s čistými ulicami. Predstavitelia mesta sú podľa riaditeľa FS Liptov na úhľadnosť a čistotu mesta patrične hrdí, v roku 2018 prevzali ocenenie za najčistejšie mesto Mexika. „Atmosféru mesta podčiarkujú neustále kultúrne podujatia. Všetko dokreslené príjemnými ľuďmi, rôznymi hudobnými zoskupeniami hrajúcimi v centre, vytvárali chvíľami pocit, že ste sa ocitli na najkrajšom mieste na zemi,“ vyzdvihuje prostredie I. Littva.

Súboru boli pridelení traja sprievodcovia, anglicky hovoriaci mladí ľudia, José, Miguel a Gabi. Angličtina však podľa Littvu nie je v Mexiku celkom bežným jazykom, nehovorili ním ani organizátori festivalu, a tak celá komunikácia bola sprostredkovaná cez uvedených sprievodcov.

Živá hudba nezvyčajným spestrením

Škola tanca na ulici v Orizabe

Počas prípravy na festivale a pri komunikácii o podmienkach, neboli súbory upozornené, že k účinkovaniu potrebujú reprodukovanú hudbu. Našťastie si naši Liptáci so sebou zobrali aj nahrávky niektorých choreografií. Prvé tri dni sa predstavenia konali výlučne na spomínanú hudbu, vrátane školy tanca, na čo pripravení neboli a bolo potrebné na mieste improvizovať. „Všetky domáce súbory vystupujú výlučne na reprodukovanú hudbu. Živá hudba bola pre divákov nezvyčajným spestrením festivalu,“ opisuje ďalší zo zážitkov z Mexika I. Littva.

Sprievod mestom

Sprievodnými podujatiami boli reklamné predstavenia v obchodnom centre a na námestiach. Súčasťou predstavenia na hlavnej ulici v Orizabe bola aj krátka škola tanca. Počas festivalu súbor absolvoval pomerne dlhý sprievod centom mesta Orizaba.

Sprievod bol zahájený oficiálnym príhovorom, predstavením všetkých zúčastnených súborov a hraním štátnej hymny jednotlivých štátov. „Nakoľko o potrebe nahrávky štátnej hymny nebol súbor informovaný sprievodcami, tá bola hraná a spievaná naživo ľudovou hudbou FS Liptov a speváckou skupinou. Táto skutočnosť bola organizátormi hodnotená veľmi pozitívne,“ spomína riaditeľ FS Liptov a pridáva, že diváci ováciami dávali najavo nadšenie a prejav uznania nad živým hraním a spievaním štátnej hymny.

Mexické noviny nás vnímali ako profesionálny súbor

O úspešnosti predstavení snáď najvýraznejšie vypovedali spontánne reakcie publika, ale aj články v mexických novinách, kde bol súbor predstavovaný ako profesionálny.

Podľa I.Litvu účasťou na festivale, si možno plne uvedomiť, akú obrovskú prácu uskutočňujú folklórne súbory zo Slovenska za účelom propagácie a zviditeľnenia svojej rodnej krajiny.

Cítili sme úprimný záujem všetkých domácich obyvateľov o náš súbor a následne o našu krajinu. Bezprostredne po predstavení kontaktovali diváci tanečníkov, fotografovali sa s nimi. S tak bezprostrednou srdečnosťou sa už v našich končinách nestretávame," vyjadril svoje pocity Littva.

Spočiatku sa obávali, či vynaložené finančné prostriedky na zájazd nebudú vyhodené. Dnes smelo konštatujú, že folklórny súbor Liptov absolvoval jeden z najlepších zájazdov.

Najväčším problémom k účasti na festivale bola potreba získania finančných prostriedkov na letenky. Úprimne ďakujeme spoločnosti Mondi SCP, ktorá mám výrazne pomohla práve pri zabezpečení leteniek. Naše poďakovanie patrí aj spoločnosti Tatratea, ktorá poskytla dary k oficiálnym výmenám,“ vyjadril vďaku sponzorom Igor Littva, a dodal , že práve vďaka nim mohol FS Liptov reprezentovať našu krajinu a mesto Ružomberok.

Do Mexika sa vďaka tanečníkom, hudobníkom a spevákom dostal pozdrav z nášho krásneho Liptova.

Zdroj foto: Festival Internacional de Folklore Orizaba - FINFO

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia