Informačné centrum bude fungovať po novom

Informačné centrum bude fungovať po novom

RedakciaAktuality12.12.2023

Informačné centrum (IC) Ružomberok by malo v budúcom období fungovať s novým zriaďovateľom Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov. Uvedenú zmenu prerokuje Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku, ktoré sa poslednýkrát v tomto roku na svojom rokovaní zíde v utorok 12. decembra.

Adresu nezmenia

Zmeny v IC nadväzujú na vzájomnú dobrú spoluprácu OOCR a mesta Ružomberok aj na aktuálne trendy v správe turistických a informačných centier vo svete i na Slovensku.

Ružomberské IC by malo od 1. januára budúceho roka prejsť podľa návrhu pod organizačnú správu OOCR a to vrátane jeho štyroch zamestnancov. Terajší správca IC Kultúrny dom A. Hlinku (KDAH) poskytne aktuálne priestory do nájmu za dohodnutú cenu na dobu neurčitú na základe nájomnej zmluvy.

„Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Liptov bude zastrešovať celú prevádzkovú činnosť informačného centra v rámci svojich činností. Prevod činnosti a pôsobnosti bude realizovaný delimitáciou, prípadne iným vhodným právnym úkonom,“ vysvetlil primátor mesta Ľubomír Kubáň.

Dodal, že dlhodobá udržateľnosť nového projektu IC bude predmetom zmluvy o spolupráci medzi Mestom Ružomberok a OOCR Region Liptov.

Členské je dvestotisíc eur

Obe organizácie budú spolupracovať v oblasti destinačného marketingu mesta Ružomberok a využijú pri tom skúsenosti zamestnancov z informačného centra aj prevádzky Domu UNESCO. Komerčná činnosť KDAH vykonávaná prostredníctvom IC bude predmetom zmluvy o spolupráci medzi kultúrnym domom a OOCR Region Liptov.

 „Prínosom nového organizačného modelu, ktorý kopíruje trendy zo zahraničia, bude intenzívnejšia spolupráca s organizáciou destinačného manažmentu pri prezentácii mesta a regiónu Liptov. Očakávame tiež intenzívnejšiu spoluprácu pri tvorbe nových produktov cestovného ruchu, využívanie moderných trendov i poznatkov či technológií v rámci marketingu aj komunikácie,“ podotkol Ľubomír Kubáň, primátor mesta.

Nový model spolupráce odporučila mestskému zastupiteľstvu Komisia pre kultúru a cestovný ruch na svojom zasadnutí 26. októbra a následne ho schválilo aj predstavenstvo a Valné zhromaždenie OO CR dňa 2. novembra.

Mesto Ružomberok zaplatí ročný členský príspevok do OOCR vo výške 200-tisíc eur. Z toho tvorí dotácia na činnosť Informačného centra, mzdy a prevádzku približne 80-tisíc eur. Podľa zákona o podpore cestovného ruchu získa mesto aj štátnu dotáciu vo výške 30-tisíc eur.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia