Investície nasmerujú do múzea i škôl

Investície nasmerujú do múzea i škôl

RedakciaAktuality23.9.2020

Ešte v máji sme vás informovali, že plánované finančné investície župa kvôli dopadom pandémie zrušila. Týkalo sa to aj bezbariérového prístupu do Liptovského múzea. Písali sme o tom TU.

Ministerstvo financií podalo teraz obciam a vyšším územným celkom finančnú pomoc, pričom prostriedky musia vyčerpať do konca roka. Viac ako 6,5 milióna eur použije Žilinský samosprávny kraj na investície.

„Zameriame sa predovšetkým na drobné, no nevyhnutné investície, ktoré je reálne ukončiť v požadovanom termíne. Zároveň nám tieto prostriedky umožnia ukončiť tie investície, ktoré boli pozastavené z dôvodu pandémie COVID-19. Pôjde najmä o zateplenia budov, výmenu okien a iné modernizácie v zariadeniach sociálnych služieb, na školách, či zdravotníckych zariadeniach," povedala županka Erika Jurinová.

Múzeum bude bezbariérové

V Liptovskom múzeu tak počítajú s investíciou 160 tisíc eur, ktoré použijú na stavebné úpravy klesajúceho vstupného schodiska pred budovou. Vytvoria bezbariérový prístup a vybudujú výťah v interiéri. Komplexne tak vyriešia vstup do múzea, ktorý je v súčasnosti možný len po schodoch a preto majú imobilný prístup obmedzený.

„Ak sa uskutoční realizácia výťahu, umožní to imobilným bezproblémový vstup do všetkých expozícií múzea,“ konštatoval poslanec za okres Ružomberok Ľubomír Kubáň s tým, že v minulosti už viackrát upozorňovali na chýbajúci bezbariérový prístup a na nedôstojný až provizórny vstup do Liptovského múzea bočným vchodom, ktorý bol v tomto stave desiatky rokov.

Obnovia budovu Spojenej školy a Školy úžitkového priemyslu

Významnú investičnú pomoc dostane aj budova Spojenej školy a Školy úžitkového priemyslu. Každá z nich dostane finančnú injekciu 150 tisíc, ktorú použijú na zateplenie a výmenu okien. Objekt je podľa správy k zastupiteľstvu rozsiahly a vo veľmi zlom technickom stave, najmä čo sa týka obalových konštrukcií objektu. Pôjde o výmenu pôvodných drevených rozpadávajúcich sa okien a zateplenie vnútornej átriovej steny na škole.

Ľubomír Kubáň za ružomberských poslancov predniesol požiadavku, aby sa v budúcom roku realizovali aj stavebné úpravy školskej kuchyne a jedálne, ktorá je v zlom technickom až havarijnom stave. „Je tam nevyhnutné urobiť odizolovanie pivníc, skladu, školskej kuchyne, opravu strechy, kuchyne a jedálne a takisto aj zateplenie. Potrebná je výmena elektrického rozvodu na internáte a školskej kuchyni,“ uviedol pred krajským zastupiteľstvom. Ako uviedla Jurinová, závisieť to bude od vývoja situácie, podľa ktorej budú prispôsobovať investičné požiadavky do jednotlivých oblastí.

Investície i v obchodnej akadémii

V máji kraj pozastavil aj investíciu, ktorá sa týkala Obchodnej akadémie. Župa tu v súčasnosti plánuje za 55 tisíc eur urobiť stavebné úpravy a zatepliť telocvičňu. V predchádzajúcich rokoch na škole vymenili okná. Stavebné úpravy budovy Gymnázia nezastavila ani pandémia, v letných mesiacoch vymenili okná, kraj teraz dofinancuje ešte 20-tisíc eur.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia