Ján Ďurina vystavuje fotografie mentálne prepojené s Liptovom

Ján Ďurina vystavuje fotografie mentálne prepojené s Liptovom

RedakciaAktuality9.4.2019

Autor svoj sa venuje otázkam identity a s tým súvisiacej prirodzenosti a pretvárky, lásky a krutosti, krásy a šialenstva. Autora fascinuje príroda, ktorá odhaľuje rôzne kvality v ľudskom a prírodnom svete a napätia medzi nimi. „Jeho diela sú expresívne a melancholické zároveň. Sú zrkadlom autorových senzuálnych i mentálnych pocitov a prežívaní. Sú snahou o porozumeniu sebe samému, ale aj snahou o vzájomné porozumenie s okolitým svetom; prírodným i ľudským,“ opísala kurátorka výstavy Kurátorka Zuzana Gažíková z Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku.

Fotografický cyklus Horal vytváral Ján Ďurina v priebehu rokov 2016 až 2017. Jeho fotografie vychádzajú z prostredia Liptova, s ktorým je mentálne spojený. Podľa slov kurátorky je o to úprimnejšia a osobnejšia jeho umelecká výpoveď. „Každá jeho fotografia sa priam ponúka na interpretáciu a každá z nich je obrazom pocitov a prežívaní samotného umelca. Platí to aj o fotografiách krajiny. Autor pritom sám so sebou hrá akúsi pomyselnú hru; projektuje sa do rôznych rolí, vytvára viaceré identity a skúma svoj vzťah k nim. Pri práci s figúrou, telom je celkom zjavné, ktoré charaktery sú mu blízke a v ktorých vtipne alebo ironicky komentuje prekypujúce testosterónové ego,“ vyjadrila Zuzana Gažíková.

Jána Ďurinu by sme mohli nazvať aj ako hľadača hlbšieho zmyslu, túžiaceho po rovnováhe so sebou samým, Je neistý a večne pochybujúci, poznamenáva kurátorka:

„Úprimne, možno je takých väčšina. No každé ráno po prebudení, skôr než vyrazia z domu, si nasadia masku sebaistoty. Ďurina to robí presne naopak; nielen vo svojich fotografiách masku sníma a predstupuje pred nás v celej svojej zraniteľnosti a nahote. Skutočne i obrazne.“

Výstavu Jána Ďurinu s názvom Horal si v Galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku môžete pozrieť do 12. mája 2019.

O autorovi

Ján Ďurina sa narodil v roku 1988, Pôsobí ako fotograf a performer a intermediálny umelec. Bakalárske štúdium absolvoval v rokoch 2007-2011 v ateliéri prof. Anny Tretter na Katedre nových médií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach a v ateliéri fotografie na Akadémii výtvarného umenia v Krakove v rokoch 2009 až 2010. V magisterskom štúdiu pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre intermédií v ateliéri A. Čierneho v rokoch 2012 až 2014. Od skončenia školy sa venoval najmä fotografii. Samostatne vystavoval v Nemecku, Francúzsku, Čechách, Poľsku, Taliansku a na Slovensku.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia