Jan Hála inak

Jan Hála inak

RedakciaAktuality22.3.2023

Liptovská galéria P. M. Bohúňa pozýva na prednášku a filmovú projekciu kurátorky Zuzany Janečkovejo maliarovi Janovi Hálovi v stredu 22. marca 2023 o 16:30 hod. do Liptovskej galérie P. M. Bohúňa.

Prednáška bude na tému najnovších informácií, ktoré Zuzana Janečková zistila počas výskumu Hálovej tvorby v rámci cyklu diel týkajúcich sa Slovenských papierní z roku 1932 a na svojej nedávnej návšteve Hálových detí Jeleny Hálovej a Jana Hálu v Čechách. Na tejto ceste zistila viaceré zaujímavé informácie z osobného aj profesného života Jana Hálu. Súčasťou prezentácie budú dobové filmové zábery, ktoré nakrútil syn Jan Hála na 8 mm kameru v čase, keď žili vo Važci. Zábery zachytávajú bežný život Hálovcov a poskytujú vzácnu možnosť nazrieť do intimity ich rodinného života.

Počas návštevy dcéra Jelena darovala Domu Jana Hálu aj umelecký artefakt - keramickú šálku s tanierom, ktorú vytvoril jej otec ako jediné keramické diela.

Prednáška s diskusiou sa uskutoční v hlavnej budove galérie. Po skončení prednášky sa bude možné presunúť do Galérie Kolomana Sokola a prehliadnuť si práve prebiehajúcu výstavu Jan Hála inak. Výstava bola sprístupnená v novembri minulého roku a potrvá do 1.apríla 2023.

Jan Hála sa vo svojej tvorbe venoval prevažne motívom súvisiacim so zobrazovaním miestneho folklórneho koloritu a krajiny. Veľmi špecifickým cyklom je séria olejomalieb Slovenských papierní, ktorá vznikla v rozpätí rokov 1932 – 1934 pravdepodobne na zákazku Slovenskej banky ako spoluakcionára spoločnosti. Zachytáva na nich fabriku, prostredie výroby, ako stroje tak i zamestnancov. Obrazy majú značnú dokumentačnú aj umeleckú hodnotu.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia