Jubilujúci Lúčan spojil generácie folkloristov

Jubilujúci Lúčan spojil generácie folkloristov

RedakciaAktuality25.7.2023

Od roku 2013 je vedúcou FSk Lúčan Mgr. Lucia Pechová a organizačnou vedúcou Ľubica Drusková. V súčasnosti má folklórna skupina Lúčan približne 35 členov vo veku od 15 do 85 rokov.

Jubilejný program uviedla FSk Lúčan 22. júla v amfiteátri v Lúčkach. Prezentovalo sa tam približne 80 účinkujúcich rôznych vekových skupín spolu so svojou ľudovou hudbou. Vo svojom repertoári má nacvičené pásma: Svadba, Pltnica, Priadky, Pochovávanie basy, Na lúkach a tance: A na Lúčkach, Ej, krajčíri, Majerán, Rozkazovačky, Zbojnícky, Červená ružička, Dievčenský, Išli dievky ľan trhať, Mlynársky tanec, Rozchodný a nakoniec Palicový tanec, informoval L. Pechová.

Skupina aj naďalej úzko spolupracuje s obcou a miestnymi kúpeľmi Lúčky. V spolupráci s obcou každý druhý rok pomáha pri organizovaní Dolnoliptovských folklórnych slávností pod Chočom, pravidelne sa zúčastňuje všetkých osláv v obci, napr. Deň matiek, Uctime si starobu. V kúpeľoch Lúčky FSk Lúčan vystupuje každý mesiac v celovečernom programe pre kúpeľných hostí a na iných podujatiach, napr. Stavanie mája, Otvorenie kúpeľnej sezóny. FSk Lúčan spolupracuje aj s Liptovským osvetovým strediskom v Liptovskom Mikuláši, zúčastňuje sa regionálnych prehliadok, festivalov (FF Východná) a iných podujatí, napr. Nedeľa vo Vlkolínci, Fašiangový sprievod mestom Ružomberok, podujatia v Múzeu slovenskej dediny v Pribyline a i. V neposlednom rade FSk Lúčan spolupracuje aj s okolitými obcami, kde sa tiež pravidelne zúčastňuje rôznych oslavách.

V roku 2013 pri príležitosti 40. výročia jej založenia FSk Lúčan natočila videoklip pre Slovenskú televíziu do relácie "Kapura", nahrala a pokrstila svoje prvé CD pod názvom "Pod tým Veľkým Chočom". V roku 2015 sa skupina zúčastnila na prezentácii dediny Lúčky v súťaži Dedina roka 2015 a aj jej zásluhou obec Lúčky získala cenu Dedina ako klenotnica, v rámci ktorej bola ocenená „Za udržiavanie a rozvíjanie nehmotného kultúrneho dedičstva s dôrazom na autenticitu tradičnej ľudovej kultúry a odkaz budúcim generáciám“.

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia