Kamióny papierní už nevytvárajú kolóny

Kamióny papierní už nevytvárajú kolóny

RedakciaAktuality8.8.2021

Denne prejde bránami papierní niekoľko stoviek kamiónov so surovinami aj hotovými výrobkami. Na frekventovanej ceste I/18, pri odbočovaní na záchytné parkovisko, komplikovali dopravnú situáciu, hlavne ak smerovali z hlavnej cesty doľava. Vedenie Mondi SCP v spolupráci so Slovenskou správou ciest (SSC) zabezpečili úpravu dvoch križovatiek.

Dnes sa už kamióny radia do pruhov určených na odbočenie a nezdržiavajú autá, ktoré chcú pokračovať v jazde. Papierne zrušili pôvodné parkovisko určené pre prichádzajúce vozidlá. Vedľa nového papierenského stroja postavili úplne nové parkovisko s viac ako šesťdesiatimi miestami.

„Vodiči na ňom v novej budove odbavia administratívnu časť nakládky a vykládky. Potom čakajú na sms správu. Po jej doručení prejdú cez rampy a pokračujú do areálu závodu. Vyhli sme sa pondelkovým a piatkovým zápcham na ceste I/18, naviac vozidlá parkujú bezpečne a usporiadane,“ povedal technický riaditeľ papierní Vladimír Krajči. „Parkovisko je zatiaľ v skúšobnej prevádzke. Ešte riešime zeleň, lavičky a doplnky, aby vodiči mohli, ak budú chcieť, vystúpiť z auta na dlhšiu dobu a mali priestor na oddych.“

Papierne upravili križovatku určenú nielen na vjazd kamiónov na parkovisko ale aj druhú určenú na výjazd zo závodu na hlavnú cestu. Medzi nimi ostáva tretia, z ktorej sa dá odbočiť na Štiavničku. Tú bude upravovať a vytvárať na nej pruh na odbočovanie SSC pravdepodobne na budúci rok.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia