Kanaďan daroval polytechnickej škole tisíce eur

Kanaďan daroval polytechnickej škole tisíce eur

RedakciaAktuality19.1.2023

Stredná odborná škola Polytechnická v Ružomberku získala 125 778 eur od Louisa Johna Gazdaricu z Kanady, ktorého rodičia pochádzali z Liptovských Revúc. Darovaniu predchádzalo stretnutie vedenia školy s jeho sestrou, ktorá je vykonávateľkou závetu po svojom bratovi.

Dar z nebies

Budúci polytechnici sa tak aj vďaka kanadskému Slovákovi môžu tešiť na vzdelávanie v kvalitnejších podmienkach. Škola označila konanie filantropa za Dar z nebies.

„V septembri 2021 sa v našej škole zjavila maličká staršia pani s bielymi dlhými vlasmi hovoriaca po anglicky a chcela hovoriť s riaditeľkou školy. Tomu, čo jej aj ostatným členom vedenia oznámila, nechcel v prvej chvíli nikto uveriť. Jej brat Louis John Gazdarica mal našej škole v poslednej vôli odkázať veľkú sumu peňazí, viac ako stotisíc eur. Podmienkou bolo, že tieto peniaze využijeme na rozvoj školy a dostaneme ich nie priamo, ale prostredníctvom nadácie, ktorá sídli v Banskej Bystrici,“ opísal prvé stretnutie so sestrou darcu riaditeľ školy Pavol Moravčík.

Aj keď túto informáciu brali s istou rezervou, predsa si spoločne sadli a dali na papier všetko, čo by za darované peniaze chceli pre školu kúpiť, či urobiť a tak zlepšiť podmienky na vzdelávanie žiakov i na prácu učiteľov.

Využili každý cebt

Škola čakala na ďalšie informácie niekoľko mesiacov. Po februári 2022 mohla svoje zámery zapracovať do projektu a naplánovať do posledného centu.

Peniaze sa rozhodli investovať tak, aby sa v čo najširšej miere podarilo naplniť zámer – modernizáciu teoretického i praktického vyučovania. V apríli 2022 s nadáciou na základe projektu podpísali zmluvu a začali s jeho praktickou realizáciou.

„Nakúpili sme nový školský nábytok do učební, vybudovali sme multimediálnu jazykovú učebňu aj ďalšiu počítačovú učebňu, ktorá slúži pre potreby praktického vyučovania. Teóriu s praxou budú môcť naši žiaci spojiť v elektrotechnických a strojárskych učebniach a laboratóriách, kde tiež pribudla nová technika. Na praktickom vyučovaní sme zabezpečili nielen strednú opravu troch obrábacích strojov, ale aj nákup nových zváračiek do zváračskej školy.“

Aby zváračská škola mohla poskytovať svoje služby nielen vlastným žiakom, ale aj ostatným záujemcom o získanie zváračského preukazu, investovali časť peňazí z daru aj do vyškolenia zváračského technológa.

„Samozrejme, že na to, aby sa z našej školy stala moderná vzdelávacia inštitúcia, nestačí len vybavenie novými školskými lavicami či modernou technikou. Treba na to predovšetkým ľudí, ktorí svoju prácu budú vykonávať so zanietením a snahou odovzdať svojim žiakom čo najviac vedomostí a zručností. Práve v tomto vidíme odkaz pána Gazdaricu, rodáka z Liptovských Revúc, ktorý sa budeme snažiť napĺňať. Vieme, že práve týmto svojím veľkorysým skutkom nám na to pomohol vytvoriť podmienky, sme mu za to vďační a veríme, že ho nesklameme,“ dodal Pavol Moravčík.

Okrem SOŠ Polytechnickej v Ružomberku, daroval pán Gazdarica značné finančné obnosy aj Základnej škole v Liptovských Revúcach, ako aj školám v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Rámik

Gazdarica bol učiteľ francúzštiny a farmár. V minulosti bol ocenený aj medailou prezidenta SR za filantropické príspevky. Rodičia sa v ňom od narodenia snažili vypestovať túžbu poznať rodnú krajinu svojich rodičov a pomáhať jej. Medzi jeho záľuby patrili okrem iného aj autá či motorky, čo bol údajne aj jeden z dôvodov prečo finančne podporil školy so strojárskymi či automobilovými odbormi.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia