Katolícka univerzita chce aj naďalej rozvíjať študijné programy v pedagogických, sociálnych a zdravotníckych odboroch

Katolícka univerzita chce aj naďalej rozvíjať študijné programy v pedagogických, sociálnych a zdravotníckych odboroch

RedakciaAktuality5.2.2020

Katolícka univerzita v Ružomberku si pre záujemcov o štúdium pripravila ďalší ročník Dňa otvorených dverí. Návštevníci si mohli prezrieť priestory štyroch fakúlt univerzity a zároveň sa oboznámiť s jej štruktúrou a aktivitami. Na Filozofickej, pedagogickej, teologickej a fakulte zdravotníctva hostia počas včerajšieho dňa zároveň spoznávali vyučujúcich a študentov jednotlivých katedier.

Okrem fakúlt boli otvorené pre všetkých návštevníkov aj Univerzitné pastoračné centrum, Univerzitná knižnica a Poradenské centrum, rozhlasové a televízne štúdio, ktoré sa nachádzajú v priestoroch univerzity.

Ako uviedol Martin Pinkoš z Katolíckej univerzity, záujemcovia si mohli tiež vyskúšať moderovanie v rozhlasovom a televíznom štúdiu, absolvovať exkurziu v laboratóriách a ateliéroch. Fakulta zdravotníctva ponúkla možnosť rôznych vyšetrení, ale aj ukážku vedenia pôrodu na simulátore. Návštevníkov teologickej fakulty čakala interaktívna prezentácia študijných odborov zo strany vyučujúcich, ktorým asistovala sekcia doktorandov.

V úvode oficiálnej časti hostí v Aule Jána Pavla II. privítala prorektorka pre vzdelávanie Mariana Magerčiaková. „Deň otvorených dverí v Ružomberku je tradičnou aktivitou, kedy sa snažíme propagovať študijné programy, ktoré sa u nás realizujú,“ povedala pre náš portál Magerčiaková. Tento rok je pre univerzitu významný aj preto, že bola založená pred 20. rokmi. Pri tejto príležitosti si univerzita pripravila mnohé aktivity. „Naším cieľom je do činností zaangažovať aj obyvateľov mesta a ponúknuť im niečo z našej tvorivej činnosti. Usilujeme sa viac komunikovať s mestom a jeho obyvateľmi,“ doplnila prorektorka.

Upozornila, že Katolícka univerzita je na Slovensku jedinou univerzitou konfesijného charakteru, ktorá sa usiluje svojim študentom formovať nielen myseľ, ale aj srdce.

Prorektorka pre vzdelávanie Mariana Magerčiaková

Magerčiaková počas nášho rozhovoru poukázala aj na to, že práve absolventi pedagogických študijných programov budú potrební pre pracovný trh. „Keď sa pozrieme na priemysel, tam bude čoskoro automatizovaná pracovná sila, stroje nahradia človeka. Naša doména spočíva práve v tom, že sa snažíme ponúkať vzdelanie v najviac potrebných odvetviach.“

Katolícka univerzita sa v budúcnosti chce venovať aj problematike marginalizovaných skupín. „Je dokázané, že najmä deti a mladí ľudia z rómskych komunít majú obrovský problém sa uplatniť na trhu práce a získať potrebnú kvalifikáciu. Aj ministerstvo školstva, apeluje s výzvou, aby sa univerzity uberali aj týmto smerom. My ponúkame aj študijné programy zamerané na pedagogiku sociálne znevýhodnených skupín a tiež na pedagogiku mentálne postihnutých. Je potrebné aj naďalej tieto odbory rozvíjať a istým spôsobom aj na nich stavať,“ doplnila prorektorka pre vzdelávanie, Mariana Magerčiaková.

Zdroj foto : autor, Martin Pinkoš

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia