Katolícka univerzita realizuje projekt zameraný na zlepšenie slovenského školstva

Katolícka univerzita realizuje projekt zameraný na zlepšenie slovenského školstva

RedakciaAktuality20.11.2022

Katolícka univerzita zorganizovala medzinárodnú konferenciu ULCA Pathway to Excellent Schools, na ktorej predstavili výstupy projektu Upgrade with Learner - centred Approach. Podieľajú sa na ňom učitelia univerzít, základných aj stredných škôl z piatich krajín - Slovenska, Litvy, Lotyšska, Slovinska a Severného Macedónska.

Dvojdňovej konferencie sa zúčastnilo viac ako sto partnerov projektu, ktorý je zameraný na rozvoj všetkých stupňov škôl aj mimovládnych organizácií, ktoré sa orientujú na rozvoj inovatívnych metód v procese vzdelávania.

Na prospech žiakov aj učiteľov

„Základným cieľom je rozvíjať školy prostredníctvom na žiaka orientovaného prístupu a sebarozvoja učiteľa, to sú dva nosné piliere projektu. Tretím pilierom je model excelentnosti. Využívajú ho aj BMW alebo Bosch,“ povedala Markérta Rusnáková, koordinátorka medzinárodného projektu Erasmus+ ULCA, ktorá je zároveň prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobility na Katolíckej univerzite.

„Vzdelávanie zahŕňa rádových učiteľov, stredný manažment škôl, budúcich učiteľov v podobe našich študentov, ale hlavne lídrov škôl. Venujeme sa každému stupňu v štruktúre školy,“ povedala Rusnáková.

Ružomberskou konferenciou začali ďalšiu etapu projektu. Učitelia zo zahraničia viedli workshopy a ukazovali, ako to je u nich na vyučovacej hodine. Sledovali ich učitelia z celého Slovenska, nové skúsenosti môžu po absolvovaní ďalších kurzov implementovať do praxe.

„Už máme za sebou stretnutie v Severnom Macedónsku, kde sme mali tréning trénerov, ktorí budú ďalej odovzdávať skúsenosti. Je to o zmene myslenia a to je veľmi ťažké,“ povedala Rusnáková.

Dodala, že kto bude mať záujem o projekt ULCA, prejde kurzom na žiaka orientovaného vzdelávania, to sú aktivity na hodine, a kurzom sebarozvoja, čo obsahuje prípravu pred hodinou.

Šancu má každý

Študenti Katolíckej univerzity sa do projektu môžu zapojiť. Vytvorili pre nich päť predmetov, budú výberové, nie povinné.

„Dôležité pre nás je podchytiť študenta, ktorý chce sebarozvoj robiť. Tri predmety počas bakalárskeho štúdia sú orientované na žiaka. Počas magisterského štúdia sú dva predmety zamerané na sebarozvoj,“ povedala Markéta Rusnáková.

V každej krajine sú modelové školy, na Slovensku to je ZŠ Bystrická cesta v Ružomberku. Jej zamestnanci chodia na konferencie, kurzy, nadnárodné stretnutia. Zároveň to je pre študentov Katolíckej univerzity praxová škola.

„Ak si vyberú spomínané predmety navyše, môžu prax absolvovať nielen v tejto škole ale aj v zahraničí u našich partnerov v školách v Severnom Macedónsku, Slovinsku, Litve,“ predstavila ďalšie výhody projektu Markéta Rusnáková.

Možnosť vzdelávať sa prostredníctvom projektu ULCA majú aj pracujúci učitelia. „Vytvárame dva celoživotné programy pre učiteľov v praxi, jeden na Katolíckej univerzite, ide o na žiaka orientované vzdelávanie. Druhý program realizuje Harmony akademy v Trnave,“ dodala Rusnáková.

Realizátori projektu mysleli aj na školy, ktoré prejavia záujem neskôr. Vyrobili pre ne sprievodcu, ako by mala správne vyzerať na žiaka orientovaná škola, ochotní sú poskytnúť aj poradenstvo.

Koordinátorka projektu ULCA prezradila, že v pláne majú pokračovanie projektu, dostal názov ULCA 2, aby sme dali možnosť ďalším učiteľom.

Ak vás tieto informácie zaujali, na webovej stránke http://ulca.pf.ku.sk sú všetky výstupy z projektu vrátane elektronického systému na sebahodnotenie učiteľa.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia