Katolícka univerzita už vychovala viac ako 33-tisíc absolventov

Katolícka univerzita už vychovala viac ako 33-tisíc absolventov

RedakciaAktuality12.10.2020
Rektor KU, Jaroslav Demko. Foto: Martin Buzna

Pri nástupe do funkcie v roku 2018 ste spomenuli, že sa chcete zamerať na stabilizovanie finančnej situácie univerzity, zastavenie poklesu študentov, či akreditovanie čo najväčšieho počtu študijných programov. Ako sa vám darí tieto ambície napĺňať?

Finančná situácia je stabilizovaná, vynaložili sme na to veľa úsilia a energie. Rovnako máme už stabilizovaný počet študentov, čo považujem za veľký úspech. A to aj ak beriem do úvahy demografickú krivku, ktorá sa, dúfam, čoskoro zlepší.

Ak hovoríme o akreditácii čo najväčšieho počtu študijných programov, v súčasnosti pôjde viac o kvalitu ako o počet. Spúšťame vnútorný systém zabezpečenia kvality vzdelávania na KU, kde nás čaká náročná akreditácia u novozriadenej Slovenskej akreditačnej agentúry.

Nastolili ste vtedy aj otázku o zriadení technickej akadémie. Ako táto diskusia pokračuje?

Stále pomýšľam na zriadenie technickej akadémie, neskôr fakulty. Vidím tam skvelý prienik medzi duchovnými hodnotami, ktoré ponúkame, a možnosťou rozvíjať technické smery – inžinierstvo, programovanie, životné prostredie, IT. Veľmi dobre by sa dala spojiť teória s praxou. Absolvent by bol nielen zručný odborník, ale aj hodnotovo vybavený. Mali sme semináre s inovátorom Jánom Košturiakom, veľa sme o tom rozprávali s profesorom Štefanom Kassayom. Verím, že sa raz aj táto myšlienka podarí, ale bude potrebné začať od nuly: možno ďalším seminárom, workshopom, neskôr možno semestrálnym programom. Bola by to šanca spolupracovať aj s ďalšími univerzitami a pomôcť aj mestu, ktoré má stále priemyselný charakter.

Za 20 rokov univerzita vychovala množstvo študentov, má aj úspešných odborníkov, ktorí robia Katolíckej univerzite dobré meno na Slovensku, prípadne zahraničí?

Študentky KU počas Dňa otvorených dverí na KU

Občas ani nestíham sledovať všetkých. Zatiaľ máme viac ako 33 000 absolventov. Je to ohromné číslo a prajem si, aby každý jeden z nich nielen cítil zviazanosť s KU. Aby to dobré, čo tu dostal, dával ďalej – a azda toho nebolo málo. To najkrajšie, čo môžu naši absolventi robiť, je „budovať civilizáciu lásky“. Znie to honosne, možno až pateticky, ale je to dôležité poslanie.

S absolventmi sme v kontakte cez novovybudovaný alumni klub, do ktorého ich všetkých rád pozývam. Nedá sa mi vymenovať všetkých úspešných odborníkov, ale máme veľký počet šikovných novinárov, filmárov, zdravotníkov, učiteľov, teológov, kňazov, psychológov, fotografov, výtvarníkov, umelcov, hudobníkov, projektových manažérov. Zoznam je dlhý. Z každého jedného mám radosť.

V súčasnosti je už možné sledovať demografický pokles, na stredných školách sa vzdeláva oveľa menej študentov ako v minulosti. Znamená to teda, že sa vysoké školy musia uspokojiť s „ponukou“ a prijať aj horších študentov? Ako sa na túto problematiku pozeráte? Ako je na tom KU?

Nechcem posudzovať „ponuku“, treba si uvedomiť, že školstvo vždy odráža stav spoločnosti, ba dokonca je to spojená nádoba: čím kvalitnejšie školstvo máte, tým je kvalitnejšia aj spoločnosť. Každá univerzita vždy pracuje s generáciou mladých ľudí v danom období. Je prirodzené, že dnešní mladí sú iní ako mladí spred mnohých rokov. Naša snaha je smerovať ich na ceste vzdelania a prispieť aspoň trošku k tomu, aby sa z nich stali zodpovední, samostatní a statoční ľudia.

Akým spôsobom je možné motivovať stredoškolákov, aby išli študovať práve na Katolícku univerzitu?

Myslím si, že mladí počúvajú najmä referencie od svojich starších kolegov, priateľov, možno našich bývalých absolventov. Ten, kto mal s KU autentickú skúsenosť, je verím, spokojný a môže nás odporučiť ďalej. Mojím želaním je, aby sme si naše dobré meno uchovali a ďalej rozvíjali.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia