Katolícka univerzita vykročila na ďalšiu misiu

Katolícka univerzita vykročila na ďalšiu misiu

Ján SvrčekAktuality20.9.2023

Dnes (20. septembra) bol slávnostne otvorený nový akademický rok na Katolíckej univerzite (KU) v Ružomberku. O desiatej hodine sa začala slávnostná bohoslužba Veni Sancte v rybárpoľskom kostole sv. Rodiny, ktorej hlavným celebrantom bol košický arcibiskup-metropolita Mons. Bernard Bober. Konala sa aj za účasti apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Nicolu Girasoliho, veľkého kancelára KU, košického arcibiskupa-metropolitu Mons. Bernarda Bobera, diecézneho administrátora Spišskej diecézy Jána Kuboša, talianskej veľvyslankyni na Slovensku Catheriny Flumianiovej, akademickej obce i tamojších študentov. Kostolík doslova praskal vo švíkoch, pričom nie všetci sa pod jeho strechu aj zmestili a modlili sa a svätú omšu sledovali vonku.

Potom nasledovalo slávnostné zasadnutie akademickej obce a pozvaných hostí v Aule sv. Jána Pavla II., ktoré bolo spojené s inauguráciou dekana Teologickej fakulty KU v Košiciach, doc. ThDr. Radoslava Lojana, PhD. a prorektora pre rozvoj, informatizáciu a inovácie Ing. Františka Horváta, PhD. Od augusta 2018 je ba čele univerzity rektor doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.

Katolícka univerzita má svoj osobitný náboj, spojený s učením Ježiša Krista a našej cirkvi. V celom svete sa môžeme pochváliť našou univerzitou, ktorú sa podarilo založiť pred vyše dvadsiatimi rokmi. Bolo to nielen veľké požehnanie pre Ružomberok i celé Slovensko. Nie všetky krajiny sa môžu pochváliť takouto vysokou školou, napríklad ani susediaca Česká republika. Plne si uvedomujem, je to veľká šanca, no zároveň i záväzok,“ rozhovoril sa po našom vyzvaní arcibiskup-metropolita B. Bober. „Poslaním našej univerzity je formovať ľudí, ich myseľ i srdce v duchu evanjelia. Tak pripraviť našich poslucháčov, aby si vedeli rady nielen s vlastným životom, no zároveň boli aj protagonistami nového myslenia a nových názorov. Nikdy však nemôžeme zabúdať, že za všetkým je výchova človeka. Jeho príprava na dnes i do budúcnosti.“

Už pravidelne, pri oficiálnom vstupe tejto verejnej vysokej školy do novej akademickej kapitoly býva aj jej veľký podporovateľ, podnikateľ a spolumajiteľ ružomberského papierenského kombinátu Milan Fiľo. „Áno, je to moja srdcovka,“ hrdo pre portál zijemvrk.sk vyhlásil M. Fiľo. „Je super, že máme takúto školu, navyše na strednom Slovensku, v meste Andreja Hlinku. Myslím si, že na jej vzniku mal najväčšiu zásluhu vtedajší predseda biskupskej konferencie Rudolf Baláž a v tom čase biskup Spišskej diecézy František Tondra. Ružomberok si za svoju minulosť túto významnú ustanovizeň určite zaslúžil.“ M. Fiľovi sa páči aj smerovanie Katolíckej univerzity, ktorá vznikla 1. júla 2000 a zastrešuje štyri fakulty (pedagogickú, filozofickú, zdravotnícku a teologickú v Košiciach) a zároveň odkryl aj svoju osobnú predstavu, o čo by sa ešte jej záber mohol rozšíriť: „Škola, aj v súčasných ťažkých dobách, má jasnú ambíciu. Nastúpila na svoju, hoci nie vždy jednoduchú cestu. Vidím však len svetlú budúcnosť. Veľmi by som si však prial, aby ešte vznikla aj piata, a to lekárska fakulta. Nehovorím tu o tisícoch študentoch, ale o fakulte, ktorá by každý rok pripravila pre Slovensko okolo stovky lekárov, ktorých nevyhnutne potrebujeme.“

Foto: autor

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia