Katolícku iniverzitu čaká vzácna návšteva

Katolícku iniverzitu čaká vzácna návšteva

RedakciaAktuality19.3.2023

Na pracovnú návštevu Katolíckej univerzity v Ružomberku príde Prof. Miklós Bánhidi, Ph.D. – člen predstavenstva Svetovej organizácie pre voľný čas (World Leisure Organization - WLO). Je to nezisková, mimovládna organizácia, uznaná ako konzultačná organizácia s Hospodárskou a sociálnou radou OSN. Návšteva sa uskutočnbí v termíne 20. 3. 2023 – 22. 3. 2023 a profesori Bánhidi sa osobne stretne s členkou organizácie WLO prof. PaedDr. Elenou Bendíkovou, PhD., ktorá sa stala členkou redakčnej rady časopisu organizácie World Leisure Journal, ktorý vydáva Taylor & Francis, ako aj dekanom Pedagogickej fakulty PaedDr. Petrom Krškom, PhD., so študentmi univerzity a pedagogickými zamestnancami.

Fundamentálnym poslaním je predstaviť koncepciu, štruktúru a fungovanie WLO formou prednášky (workshopu) so zameraním na voľný čas ako faktoru podporujúci ľudský rast, rozvoj a blahobyt jednotlivcov, komunít a národov. Tým priblížiť a vytvoriť možnosti podpory prístupu a začlenenie pre všetkých v rámci voľného času z hľadiska sociálneho, kultúrneho, ekonomického a environmentálneho rozvoja zabezpečujúc kvalitu života od detstva po seniorský vek (pre všetkých).

Diskutovať sa bude o spolupráci týkajúca sa podpory voľného času a vzdelávania, vedy, a výskumu s národným a medzinárodným kontextom.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia