Kauza benzínka uzatvorená. Rozhodol jediný hlas

Kauza benzínka uzatvorená. Rozhodol jediný hlas

RedakciaAktuality1.10.2020

Za odpredaj pozemku hlasovalo 13 poslancov, proti bolo 12. Odsúhlasili tak predaj 1015 m2 za 80 eur/m2. Útvar hlavného architekta v materiáli k zastupiteľstvu pritom s odpredajom nesúhlasil. Dôvodom bola pripomienka Slovenského vodohospodárskeho podniku v ktorom sa vymedzuje ochranné pásmo rieky Revúca na 10 metrov.

„Je dôležité, aby sme ako poslanci rešpektovali odporúčanie hlavného architekta, ako aj územný plán mesta, ktorý je strategickým územnoplánovacím dokumentom. Nedokážem pochopiť, ako mohlo dôjsť k tomu, že máme v ochrannom vodnom pásme na sútoku riek Revúcej a Váhu v mieste, kde sa trú hlavátky benzínovú pumpu,“ uviedol poslanec Ján Kuráň.

Podľa konateľa firmy JML-Slowakei s.r.o, Maroša Zajaca museli pred samotnou výstavbou urobiť geologický prieskum, aby vedeli, ako stavbu osadiť. Spoločnosť robila prekládky inžinierskych sietí, pitnej vody, kanalizácie, vojenských telekomunikaných káblov. Tiež tam bola čistička Texikomu, vojenský kábel a všetky optické káble.

Z parkoviska benzínka

V roku 2011 mesto prenajalo pozemok na sútoku Revúcej a Váhu, aby tam spoločnosť Europetrol vybudovala parkovisko, alebo to, čo pripúšťa územný plán. Ešte v tom istom roku poslanci odhlasovali zmenu v podobe vybudovania benzínky. Do zmluvy zakomponovali povinnosť po uplynutí prenájmu vrátiť pozemok do pôvodného stavu.

„Pumpu nikto nebude rúcať, aj keď to bolo navrhnuté po 10 rokoch. Skúste odstraňovať nejakú stavbu na Slovensku. Stavbu bez povolenia nikto nevie odstrániť. Sú to len reči a píšu o tom noviny. A táto má súpisné číslo a je skolaudovaná,“ uviedol primátor.

Spoločnosť Europetrol neskôr zmenila majiteľa. Samotnú čerpaciu stanicu previedla firma Europetrol na spoločnosť JML-Slowakei. Mesto od pôvodnej zmluvy so spoločnosťou Europetrol, kvôli neplateniu nájmu odstúpilo.

S touto situáciou som bol konfrontovaný už v mojom prvom volebnom období. Išlo o protiprávny stav, keďže sa to nedalo nijakým spôsobom vysporiadať,“ zdôraznil primátor s tým, že tento stav sa dal vyriešiť prostredníctvom vecného bremena.

Podľa poslancov ide o traumatizujúcu kauzu

„V očiach Ružomberčanov je táto kauza traumatizujúca ani nie preto, čo sa tam vybudovalo, ale pre spôsob, akým sa to celé vyvíjalo,“ povedal poslanec Martin Hromada.

Ako uviedol Milan Šlávka, pozadie, ako sa spoločnosť dostala k pozemku je podivné. „Postavme sa k tomu však racionálne, pragmaticky. Neustálym dlhoročným nárekom nad celou touto kauzou jej len ubližujeme, naťahujeme a traumatizujeme kopu ľudí,“ vyzval poslancov.

Spoločnosť Europetrol, ktorej konateľom bol Maroš Zajac, rovnako ako teraz v prípade firmy JML-Slowakei, sa už viackrát pokúšala pozemok kúpiť, no poslanci to neschválili. Podarilo sa to tentokrát pod hlavičkou firmy JML-Slowakei.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia