Keď si učiteľ narysuje vlastnú trajektóriu

Keď si učiteľ narysuje vlastnú trajektóriu

RedakciaAktuality17.10.2022

Za rok 2021 sa dostal do top desiatky ankety Učiteľ Slovenska, ktorú organizuje „neziskovka“ Živica v rámci Komenského inštitútu. Od verejnosti prišlo organizátorom takmer tisíc nominácií. Štyridsaťdvaročného PhDr. Pavla Šípoša, pedagóga na Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej v Ružomberku, medzi slovenské osobnosti za katedrou vykatapultoval predovšetkým vlastný, inovatívny prístup k výučbe.

Návrhy tu posielajú žiaci, bývalí žiaci, rodičia i kolegovia. Potom každý nominovaný musel vypísať obsiahly dotazník o sebe. Na základe toho vznikla prvá tridsiatka. V nej sa objavili dvaja Ružomberčania. Následne odborná komisia vybrala najlepšiu desiatku. Všetkých nás zavolali na tri dni do vzdelávacieho centra. Tu sme prešli sitom množstva otázok, ktoré boli zamerané predovšetkým na odbornosť, pedagogický a výchovný proces a hodnoty človeka. Na základe toho porota vybrala absolútne najlepšieho učiteľa, ktorý bol ocenený pri slávnostnom vyhodnotení celej súťaže v Bratislave,“ rozhovoril sa P. Šípoš.

Za mladi mal absolvent Katolíckej univerzity v Ružomberku trochu iné plány, či predstavy o svojej budúcnosti. „Nechcel som byť učiteľom. Skôr som inklinoval k histórii, pričom som premýšľal i nad diplomaciou. Až časom sa to tak vykryštalizovalo, že vyhralo učiteľstvo. Toto povolanie mi poskytuje priestor orientovať sa na históriu, veď dejepis som napokon vyštudoval spolu so slovenským jazykom a literatúrou. Úplne bokom nezostala ani diplomacia. Medzi žiakmi i pri stretnutiach s rodičmi, potrebujete taktiež kus diplomacie,“ pokračoval ružomberský rodák, do ktorého portfólia neskôr pribudla ešte telesná výchova. „Ján Grib učil u nás telocvik a dejepis. Potom prešiel na pozíciu profesionálneho trénera v lyžiarskom klube a naša pani riaditeľka sa obzerala po náhrade. Keďže ju nenašla, skúsila ma osloviť. Hoci žiadnemu športu som sa nevenoval na súťažnej úrovni, vždy som mal blízko k aktívnemu pohybu. Nuž a za tri roky sa mi na Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici podarilo absolvovať rozširujúce štúdium telesnej výchovy.“

P. Šípoš je známy svojim špecifickým, až originálnym prístupom k študentom. Vlastným hodinám sa snaží dať atraktívny náboj a triedu vtiahnuť do deja. „Nie je to len o klasickom vyučovaní, o tom, že ja som stredobodom pozornosti. Naopak, jednotlivé činnosti na hodinách vykonávajú žiaci a ja som v role sprievodcu. Žiakom poskytujem rady, ako sa môžu posunúť v téme. Využívame pritom aj rôzne inovatívne metódy. Práve takáto forma sa mi osvedčila a študentov to baví. Už nastala aj taká situácia, že trieda nechcela ísť na prestávku, lebo si priala látku dokončiť,“ prešiel rozvážny, vždy pokojný a charizmatický stredoškolský profesor k svojej filozofii. „V určitom bode nastal mojej kariére zlom. Všimol som si, že všeobecnovzdelávacie predmety žiakov veľmi nebavia, skôr ich ťahali odborné. Chcelo to niečo zmeniť a natrafil som na Individuálny rozvojový program učiteľa (IRPU), ktorým som si napokon prešiel. Viedol ma mentor, ktorý mi chodil na hodiny. Tento program ma natoľko oslovil, že v súčasnosti je aj zo mňa mentor, pričom v tomto roku mám na starosti dvoch pedagógov.“

Ako 30 – ročný sa P. Šípoš stal poslancom ružomberského mestského zastupiteľstva, kde čoskoro zavŕši už svoje tretie funkčné obdobie a opäť sa uchádza o dôveru občanov. „Vidím v tom zmysel. Sú veci, ktoré sa mi za tie roky podarilo zrealizovať. Dokázal som ľuďom pomôcť, a to považujem za najväčšie pozitívum. Samozrejme, nie všetko vyšlo, ale aj taký je život. Hoci mi to je ľúto,“ pripojil kandidát za volebný obvod č. 3 (Baničné).

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia