Klavírne zlato pre ružomberskú klaviristku

Klavírne zlato pre ružomberskú klaviristku

RedakciaAktuality5.12.2022

Celoslovenská interpretačná súťaž Schneiderova Trnava, ktorá sa koná každoročne od roku 2001 na pôde Základnej umeleckej školy Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave, patrí k vrcholnej prehliadke na Slovensku. Vznikla na podnet pedagógov klavírneho a sláčikového oddelenia. V klavírnej hre sa strieda sólová hra (v nepárnom roku) so štvorručnou hrou (v párnom roku).

Umeleckým garantom súťaže je pedagóg, hudobný skladateľ a výnimočný človek A. Stanislav Hochel, zástupca riaditeľa na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Členmi odborných porôt sú každoročne pedagógovia konzervatórií a vysokých umeleckých škôl.

Tohto roku sa o priazeň poroty uchádzala aj žiačka Súkromnej základnej umeleckej školy Jánoš (SZÚŠ) v Ružomberku Anička Sabuchová. Za svoj výkon získala zlaté pásmo v V. kategórii a odmenu za interpretáciu Slovenskej Sonatíny (II – III časti) od M. Schneidera-Trnavského. Ako vecný dar získala knihu spomienok Trnavského s autogramom od skladateľovho vnuka.

„Príprava k súťaži je tímovou prácou. Ale na 90 percent úspechu tím dosiahne vďaka práce žiaka. Učiteľ môže len poradiť, ukázať cestu, či ju žiak zvolí je na ňom. Takíto žiaci ako A. Sabuchová sú pedagógovou radosťou. A ja som nesmierne rada, že môžem učiť takúto talentovanú žiačku. Som tiež veľmi vďačná svojim kolegom, ktorí prispeli k rozvoju jej talentu, pomohli jej zoznámiť sa s nádherným svetom hudby,“ podotkla A. Chakimová, učiteľka ocenenej žiačky.

Skladateľ, pedagóg, autor cirkevných skladieb aj operety, ktorý sa výraznou mierou zaslúžil o rozvoj slovenskej umelej piesne Mikuláš Schneider-Trnavský patrí k najhranejším slovenským autorom aj vďaka práci na zostavení Jednotného katolíckeho spevníka. Pápež Pius X. mu udelil ocenenie Rytier rádu sv. Gregora za zásluhy o rozvoj cirkevnej hudby. Aj keď skladateľ vychádzal v hudbe z neskororomantických pozícií, svojim dielom predvídal nástup hudobnej moderny a má nezastupiteľné miesto vo vývoji slovenskej hudby 20. storočia.

Mikuláš Schneider-Trnavský, pokrstený ako Mikuláš Karol Schneider, sa narodil 24. mája 1881 v Trnave. Už od detstva spieval a učil sa hrať na husle a harmónium. Počas štúdií na arcibiskupskom gymnáziu v Trnave hrával na organ na študentských koncertoch aj v sláčikovom kvartete. Po maturite pokračoval v roku 1900 vo vzdelávaní na Uhorskej kráľovskej akadémii v Budapešti, o rok nato prešiel na konzervatórium do Viedne a v rokoch 1903–1905 študoval v Prahe kompozíciu a hru na organ. Od roku 1909 až do konca svojho života pôsobil ako riaditeľ chóru v Dóme sv. Mikuláša v Trnave (súčasná Bazilika sv. Mikuláša).

V roku 1905 vydal spolok Detvan umelcovi jeho prvú zbierku úprav slovenských národných piesní pre spev a klavír. Jej súčasťou bola aj pieseň Nad Tatrou sa blýska. Schneider-Trnavský pôsobil v rokoch 1906–1907 ako riaditeľ chóru srbskej pravoslávnej cirkvi, neskôr sa vydal aj na koncertné turné po Európe.

V roku 1919 sa stal štátnym inšpektorom hudby a spevu pre Slovensko a vyučoval na dievčenskom učiteľskom ústave i gymnáziu v Trnave. V tom istom roku spolu s Milošom Ruppeldtom, Aloisom Kolískom a Annnou Zochovou-Kafendovou pomohol založiť v Bratislave Prvú hudobnú školu (dnešné Konzervatórium).

Mikuláš Schneider-Trnavský (narodil sa 24. mája 1881 Trnave) získal v roku 1956 za celoživotné dielo titul národný umelec. Zomrel 28. mája 1958 v Bratislave.

Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia