Knižná publikácia Miroslava Sanigu sa stala najkrajšou knihou o Slovensku

Knižná publikácia Miroslava Sanigu sa stala najkrajšou knihou o Slovensku

RedakciaAktuality17.4.2020

Mnohé prejavy v správaní zvierat a úkazy na scéne prírody boli pre Miroslava Sanigu záhadné. Spomína, že ako malý chlapec si ich nevedel vysvetliť a nemal ani len potuchy o tom, že v ročnom intervale môžu mať navyše ešte aj viac-menej presnú časovú lokalizáciu.

Sníval som o nejakej príručke, ktorá by mapovala správanie zvierat počas štyroch ročných období a hovorila o javoch, ktoré sa dejú v zátišiach našej stredoeurópskej prírody v ročnom časovom intervale,“ hovorí pre náš portál autor knihy Prechádzky slovenskou prírodou, Miroslav Saniga.

Priznal, že hoci už dávno vyrástol z detských topánok a nohavíc, kniha s takýmto zameraním doposiaľ v jeho bohatej knižnici chýbala a na slovenskom knižnom trhu sa doteraz neobjavila. Preto sa rozhodol zo svojich päťdesiatročných pozorovaní takýto knižný titul zostaviť sám.

Prechádzky slovenskou prírodou najkrajšou knihou o Slovensku

Verejnosť nedávno spoznala výsledky 13. ročníka súťaže o Najkrajšiu knihu a propagačný materiál o Slovensku za rok 2019. Porota udelila v kategórii Kniha o Slovensku, Miroslavovi Sanigovi za Prechádzky slovenskou prírodou prvé miesto.

Medveď hnedý

Jednotlivé texty v nej sprevádzajú čitateľa po prírode od januára až do decembra a na ďalší rok znova a znova.

Sanigovi trvalo niekoľko rokov, kým do tejto knihy vybral z jeho pohľadu tie najpozoruhodnejšie a najnápadnejšie prejavy zvierat a úkazy, ktoré sa dejú na scénach našej prírody. V ponuke prírody je podľa jeho slov totiž nespočetné množstvo pozoruhodností, odohrávajúcich sa na jej javisku, a tak výber bol pre neho veľmi ťažký.

Priznávam, výber je zaťažený, prirodzene subjektivizmom, akým bývajú publikácie s podobným zameraním „postihnuté", keď ich píše jeden autor. Hoci operence sú môjmu srdcu najbližšie stvorenia prírody, mám rád celú prírodu, a tak som sa snažil do tejto publikácie zahrnúť proporcionálne všetky neživé i živé prírodniny,“ približuje rodák z Liptovských Revúc.

260 stranová knižná publikácia popri populárno-vedeckom náučnom texte obsahuje stovky unikátnych farebných fotografií prírody a prírodnín, ako aj stovky perokresieb rastlín a živočíchov. Aj keď je kniha prioritne určená dospelému čitateľovi, vďaka bohatému obrazovému materiálu po nej rady siahnu aj staršie deti.

Voľba perokresby prechádzala podľa prírodovedca prísnym výberom, keďže v depozite mal k dispozícii viac ako 1000 čierno-bielych podobizní prírodnín. Výber fotiek do knihy bol náročný, keďže databáza, z ktorej počas zimných večerov postupne vytrieďoval zábery obsahovala vyše 500-tisíc snímok. Tie zhromažďoval počas dlhých 30 rokov. „A každá by sa dala v knihe použiť...,“ dodáva spisovateľ Saniga.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia