Knižnica Liptovského múzea permanentne košatie

Knižnica Liptovského múzea permanentne košatie

Ján SvrčekAktuality8.4.2024

Bolo to 13. februára t. r., keď sa oficiálne strihala páska zrekonštruovaného interiéru knižnice Liptovského múzea v jeho sídelnej budove v Parku Š. N. Hýroša v Ružomberku, pričom s prácami sa začalo ešte vlani v máji. Ide o jednu z najväčších odborných regionálnych knižníc, ktorá vo svojom fonde má vyše 23 tisíc zväzkov.

Snahou pracovníkov Liptovského múzea je svoju vzácnu zbierku nielen evidovať, ošetrovať, ale zároveň dopĺňať o nové materiály. Preto knižnica sa každoročne rozširuje o zaujímavé tituly, ktoré pomáhajú odborným pracovníkom múzea a tiež verejnosti pri bádaní a rôznych výskumoch. V tomto roku už pribudlo 25 titulov a päť predplatných historických a odborných magazínov.

Aktuálna akvizícia obsahuje publikácie o národopise a o tradičných remeslách, akými sú korytárstvo, košikárstvo či rezbárstvo. Cennými titulmi sú monografia o rómskych kováčoch na Slovensku a o ornamentálnej tvorbe na našom území. V súvislosti s výskumom secesie na Liptove knižnica zakúpila aj tituly, ktoré sa venujú tejto oblasti v architektúre a v úžitkovom umení. V najnovšej akvizícii majú zastúpenie takisto zväzky zamerané na výskum národopisných dejín Slovenska.

Foto: Liptovské múzeum

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia