Knižnice  a školy zatvorili, viaceré inštitúcie v meste pracujú v obmedzenom režime

Knižnice a školy zatvorili, viaceré inštitúcie v meste pracujú v obmedzenom režime

RedakciaAktuality11.3.2020

Na základe stredajšieho mimoriadneho zasadnutia krízového štábu rozhodli predstavitelia mesta o pozmenenom režime služieb klientskeho centra Mestského úradu.

„Hlavný vchod do radnice je uzamknutý. Bočný bezbariérový je otvorený, no strážený príslušníkmi mestskej polície, ktorí vyzývajú klientov preukázať dôvod návštevy. V prípade, že ich dôvod je odkladný alebo riešiteľný elektronicky, klienti sú na tento krok vyzvaní," povedal hovorca primátora, Viktor Mydlo.

Úradné hodiny budú nezmenené, zamestnanci sa budú venovať elektronickej agende.

Uzatvorili knižnice i univerzitu

Od utorka 10. marca až do odvolania uzatvorili aj Mestskú knižnicu. Výpožičky bude možné predĺžiť telefonicky, mailom alebo po prihlásení sa do online katalógu. Na základe zasadnutia kolégia rektora na Katolíckej univerzite vydal rektor KU Jaroslav Demko príkaz, ktorým prerušuje výučbu na všetkých fakultách až do 22. marca. Prezenčné štúdium bude na fakultách nahradené dištančným. Študenti a vyučujúci môžu využiť e-learning a samoštúdium. Rovnako je prerušené aj vyučovanie na Univerzite tretieho veku. Zatvorená bude aj Univerzitná knižnica. Lehotu požičaných kníh si môžu čitatelia predĺžiť cez online katalóg. Do 22. marca nebudú účtované ani sankcie za oneskorené predĺženie alebo vrátenie knihy.

Prerušili aj vyučovanie na stredných školách

Od štvrtka 12. marca do pondelka 16. marca bude prerušené vyučovanie na všetkých stredných školách, ktoré sú v pôsobnosti Žilinského kraja.

,,Od začiatku situáciu sledujeme a prijímame opatrenia a reagujeme na všetky nové informácie. Včera večer sa stala pri Ružomberku dopravná nehoda, ktorej účastníkmi boli občania s pozitívnou cestovateľskou anamnézou. Zdravotníkov, policajtov, hasičov, ktorí zasahovali na mieste nehody, máme od tohto času v karanténe. Na Slovensku sa navyše potvrdili ďalšie tri prípady pozitívne testované na koronavírus. Na základe týchto nových informácií sme sa rozhodli po konzultácií s regionálnym hygienikom prijať ešte prísnejšie opatrenia“, uviedla županka Erika Jurinová.

Zatvorené bude od zajtra už aj Liptovské múzeum (až do 24. marca) a všetky krajské kultúrne organizácie. Župa zároveň prerušuje poskytovanie ambulantnej starostlivosti v sociálnych zariadeniach.

Ako uviedlo mesto Ružomberok na sociálnej sieti, o budúcnosti základných a materských škôl sa stále rozhoduje.

„Očakávame vyhlásenie premiéra, v ktorom sa vyjadrí k aktuálnej situácií. Mesto môže školy zavrieť len na 5 dní, preto je to veľký problém rozhodnúť o správnom čase. O 5 dní môže byť situácia iná, ako je tomu dnes," vysvetľuje mesto.

Obmedzenia zaviedol aj Okresný súd v Ružomberku

Do 23. marca budú platiť opatrenia, ktoré vydal Okresný súd Ružomberok. Zakazuje vstup verejnosti do budovy Okresného súdu Ružomberok, okrem tých, ktorí sa zúčastňujú na pojednávaní. Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže SR dostanú zoznam účastníkov konania a predvolaných osôb. Tým, ktorí vstúpia do priestorov súdu kvôli účasti na pojednávaní, alebo na základe povolenia predsedníčky súdu, budú poverení pracovníci merať telesnú teplotu bezkontaktným teplomerom.

„V prípade zistenia telesnej teploty vyššej ako 37,5 °C im nebude umožnený vstup do priestorov súdu. Zakazuje sa vstup rodinným príslušníkom a súkromným návštevám zamestnancov súdu,“ uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Žiline, Lenka Belavá.

Zamestnancov podateľne súdu je možné kontaktovať výlučne elektronickou poštou, písomne a telefonicky. Prijímanie došlých podaní majú vykonávať v ochranných prostriedkoch a to prostredníctvom ochranných rukavíc či rúšok na ústa. Činnosť informačného centra súdu sa obmedzuje na telefonické a elektronické podávanie informácií.

Úrady vyzývajú na elektronickú komunikáciu

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Ružomberku žiada svojich klientov, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali emailovú komunikáciu a telefonický kontakt. Na svojej internetovej stránke informuje, že písomné doklady prevezmú osobne v priestoroch recepcie alebo iných priestorov pri vchode do úradu. O tom, ako postupovať v oblasti služieb zamestnanosti, pri pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia či preukazu a parkovacieho preukazu počas krízovej situácie uvádza na svojej internetovej stránke TU

Pre elektronickú komunikáciu s daňovým úradom je potrebné sa registrovať

„V súvislosti so snahou vyhýbať sa lokalitám s väčším počtom ľudí dáva finančná správa do pozornosti možnosť elektronickej komunikácie. S finančnou správou komunikuje elektronicky už približne 740 tis. fyzických a právnických osôb. Využívať takúto formu komunikácie, bez potreby priamej návštevy pracovísk finančnej správy, môže však ktokoľvek,“ uviedla hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová.

Na elektronickú komunikáciu je najskôr potrebné sa registrovať na portáli finančnej správy. K registrácii je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom, resp. kvalifikovaný elektronický podpis. Fyzické osoby môžu využiť aj možnosť uzavrieť s daňovým úradom tzv. dohodu o elektronickom doručovaní.

Uprednostniť e-služby vyzýva aj Okresný úrad

Ministerstvo vnútra vyzýva obyvateľov, aby sa vyhli sa klientskym centrám a použili e-služby. Keďže Okresný úrad v Ružomberku klientske centrum nemá, klientov vybavujú pracovníci priamo v kanceláriách. Ako uviedol hovorca Ministerstva vnútra Peter Lazarov, obyvatelia by mali využiť možnosti elektronického vybavovania, prípadne telefonického kontaktu. Podotkol, že prípadné voľno v práci, škôlkach a školách neznamená, že sa majú obyvatelia masovo presúvať na úrady. Možnosť elektronického vybavovania majú využiť aj pri schvaľovaní vozidla na Okresnom úrade, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Počas štvrtkového Ústredného krízového štábu sa bude zvažovať aj o uzatvorení všetkých škôl a školských zariadení na 14 dní na celom území SR. K dnešnému dňu (11. marca) je na Slovensku aktuálne potvrdených 10 prípadov nákazy koronavírusom.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia