Koledy zneli pod oknami domov v Likavke

Koledy zneli pod oknami domov v Likavke

RedakciaAktuality7.1.2022

Vianočné posolstvo a službu koledníkov vníma Dobrá novina v týchto náročných časoch ešte urgentnejšie. Ľudia potrebujú okrem akútnej zdravotnej starostlivosti počuť i slová nádeje.

Hlavnou úlohou koledníkov Dobrej noviny je prinášať nádej a piesňami ohlasovať tajomstvo Vianoc, narodenie Božieho Syna. Zároveň vyprosiť a priať navštíveným rodinám zdravie a šťastie. S týmto poslaním počas sviatku Troch kráľov vyslal koledníkov Dobrej noviny v obci Likavka tamojší kaplán Vladimír Malec. V kostole požehnal 18 koledníkov pred ich púťou po dedine.

V uplynulom roku sa koledovanie v súvislosti s prijatými opatreniami uskutočnilo prevažne v online priestore. Uvoľnenie opatrení ponúkajú tento rok viacero možností pre koledníkov vo farnostiach. Likavskí koledníci roznášali dobrú novinu popod obloky. Zavinšovali a zaspievali pod oknami domácností. Zostávali vonku a nevstupovali do samotných príbytkov.

„Tohtoročná Dobrá novina podporí drobné podnikanie v Ugande. Jej mottom je: Poďme niečo dobré podniknúť. S podporou štedrých darcov zo Slovenska dnes podniká na východe Ugandy vyše 1 500 žien a 500 mužov v 69 skupinách. Zapojení mladí, ženy, vdovy a farmári si prešli od kurzov základnej gramotnosti, cez prieskum trhu až po marketing. Dnes si zakladajú lokálne pekárne, venujú sa chovu včiel a výrobe medu, pestovaniu kávy či sadeníc ovocných stromov,“ informoval Jozef Magda z eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.

Kolednícku akciu organizuje eRko v spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 800 mestách a obciach na celom Slovensku. Verejná zbierka Dobrá novina – 27. ročník je zapísaná v registri verejných zbierok MV SR pod č. 000-2021-018310 zo dňa 21. 5. 2021 na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia