Komédia CandyCrush.sk  obnažuje tajomstvá ukryté za stenami bytov

Komédia CandyCrush.sk obnažuje tajomstvá ukryté za stenami bytov

RedakciaAktuality12.3.2023

V rozhovore s jej režisérkou, manažérkou a dramaturgičkou divadla Mariannou Stančokovou sa dozviete čo, prečo, pre koho a kedy opäť môžete vidieť predstavenie na scéne divadla, ktoré ako jediné na Slovensku umožňuje vstup divákom aj s ich psími miláčikmi.

Divadelné štúdio RosArt má za sebou ďalšiu premiéru. O akú hru ide, čo je jej témou?

Ide v poradí o 3. premiéru tejto sezóny. Po uvedení 1. autorskej monodrámy Dejiny Strachu – Oravský hrad a detského interaktívneho programu Zasnežené rozprávky, si našla v našom repertoári miesto komédia s názvom CancyCrush.sk. Ústrednou témou hry je samota, osamelosť, sebaidentita a domov. Cítime potrebu otvárať tieto témy, ale s nadhľadom a humorom, presne tak ako to robia hlavné postavy – Luna, Nezábudka, Hlava a Lečo. Ide o koláž ľudských osudov, snov, túžob, očakávaní, preludov a úvah o svete a sebe. Štvorica tridsiatnikov sa práve nasťahovala do novostavby výškového domu, aby na 12. poschodí prežila jeden zdanlivo nezmyselný až absurdný víkend.

Prečo ste sa rozhodli uviesť práve takúto hru?

Divadelná hra slovenského autorského tandemu Zuza Ferenczová - Anton Medowits je z roku 2009, ale vôbec nestráca na aktuálnosti. Názov hry je odvodený od známej online hry pre jedného hráča. A takými osamelými, sólo„hráčmi“ sme často aj my sami. A to bez ohľadu na to, či žijeme ako single, solitér alebo vo vzťahu. Osamelosť je téma, ktorá je aktuálna naprieč generáciami, hoci v tomto prípade je ilustrovaná na životoch ľudí v produktívnom veku.

Ďalšou z tém hry je téma domova. Spolu s postavami sa môžeme zamýšľať nad tým čo je to vlastne domov a nakoľko sme sa vzdialili nášmu prirodzenému prostrediu s cieľom dobrovoľne sa izolovať od prírody, ktorá je našou bytostnou súčasťou.

Každá z postáv si nesie vlastný príbeh a ich životné trajektórie sa pretínajú len náhodilo, v spoločných priestoroch bytovky. Mostom pre uľahčenie komunikácie tém ako hľadanie vlastnej identity, ne/dobrovoľná izolácia a túžba po ľudskom kontakte je sebairónia a životný nadhľad.

Aké herecké obsadenie môžeme vidieť v tejto hre? Sú to stáli členovia, alebo aj nové tváre?

V 12. celovečernej inscenácii divadla sa predstavili stálice RosArt / divadelného štúdia - Tatiana Ševčíková ako dravá a úspešná zamestnankyňa korporátu a Tomáš Bačkor ako učiteľ filozofie. Kvarteto dopĺňajú “opustená kvetinka” Nikola Húsková a “stratená existencia”, úplný nováčik RosArt hereckého ansámblu, Štefan Kašák. Štefan však rozhodne nie je nováčikom na javisku - stvárnil nejednu postavu v divadle v Hubovej. Kostýmy navrhla Marianna Marešová, o dramaturgiu a technické zabezpečenie sa postaral Július Stančok.

Kedy a kde môžeme vidieť reprízy tejto hry?

Najbližšia repríza bude v nedeľu 19. marca o 18:00, ale odporúčame záujemcom hneď si rezervovať miesta na www.oz-rosart.sk, pretože zostáva 6 voľných stoličiek.

Predstavenie je v rámci projektu #RosArt4dogs prístupné aj štvornohým divákom, nakoľko sme jediným divadlom na Slovensku prístupným aj pre psíky. Informácie k účasti so psíkom sú uverejnené na webe divadla.

Čo okrem tejto hry pripravujete v divadelnom štúdiu RosArt?

Inscenácia CandyCrush.sk je určená mladému a dospelému publiku (15+), ale každú 3. nedeľu v mesiaci o 16:00 máme pripravenú aj produkciu pre deti. V marci budú až dve “Detské divadelné nedele” určené celej rodine: 12. marca Zasnežené rozprávky - interaktívny program pre deti spojený s projekciou. Okrem tejto reprízy nás čakajú aj organizované predstavenia pre žiakov miestnych MŠ a ZŠ. V nedeľu 26. marca bude u nás hosťovať Divadlo TUŠ z Bratislavy s rozprávkou Mačky letia do Kanady.

Pre dospelých je pripravená aj repríza inscenácie ZnovuzjednotenieKóreí, ktorá ponúka nevšedný divácky zážitok pretože okrem hlbokých tém prináša aj originálne scénografické riešenie. Predstavenie začína na ulici pred divadlom a diváci potom putujú spoločne priestormi celého divadla. Po každej stránke ojedinelé predstavenie uvedieme v sobotu 1. apríla o 19:00. Odporúčame rezervovať si miesta čo najskôr, lebo predstavenie je kapacitne obmedzené a už teraz je mnoho miest obsadených.

Stanislava Bruk Lucká

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia