Komplex pre seniorov by mal vyrásť o dva roky

Komplex pre seniorov by mal vyrásť o dva roky

RedakciaAktuality6.7.2020

Ešte začiatkom roka sa mesto rozrástlo o dočasnú komisiu mestského zastupiteľstva pre prípravu a realizáciu projektov regionálneho rozvoja. Jej cieľom bude vytvorenie komplexu sociálnozdravotných a sociálno-právnych služieb. Podľa radnice je totiž ukazovateľom veku populácie index starnutia, ktorý v okrese Ružomberok z údajov štatistického úradu dosiahol 96 %. V našom meste, tak bude do roku 2025 takmer 11 000 seniorov nad 65 rokov.

Na základe demografických ukazovateľov o stave obyvateľstva, hovoríme o narastajúcom počte tzv. striebornej generácie,“ predniesla na uplynulom zastupiteľstve garantka projektu zariadenia – Komplexu soc. zdravotných a sociálne právnych služieb, Irena Kamanová.

Z tohto dôvodu je mesto povinné zabezpečiť starostlivosť o tých obyvateľov mesta, ktorí nie sú schopní si ju zabezpečiť sami, alebo prostredníctvom svojich rodinných príslušníkov.

Ján Bednárik Zdroj: V. Mydlo

Podľa komisie výber sociálnej služby je skutočne veľmi dôležitý a strategický náročný. Sociálne služby totiž patria medzi vysoko finančne nákladné. „Zisťovali sme ako fungujú také sociálne domy a dospeli sme k záveru, že financie čerpali predovšetkým zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB ), čo je vynikajúca informácie,“ dal do pozornosti viceprimátor, Ján Bednárik.

Podľa Ľubomíra Kubáňa členovia komisie nedávno navštívili zariadenie pre seniorov Dominik n.o. vo Veľkej Lehote, a tento týždeň si prezrú obdobné zariadenie v Lokci na Orave.

Momentálne sme vo fáze vytipovania vhodných lokalít (území) v katastrálnom území Ružomberka,“ povedal pre náš portál predseda komisie Ľubomír Kubáň.

Zariadenie pre seniorov Dominik n.o. vo Veľkej Lehote, Zdroj: dominikno.sk

Nateraz je ešte otázne, či na plánovaný komplex pre seniorov využijú existujúce priestory, alebo postavia nový objekt. Do úvahy budú brať finančné možnosti jednotlivých alternatív. Členovia komisie sa však prikláňajú k tomu, aby išlo o novú stavbu a aby projekt nemuseli prispôsobovať prestavbe už existujúcej budovy.

„Pracovná skupina predloží návrh vhodných lokalít na výstavbu sociálneho zariadenia v jesenných mesiacoch do programu rokovania Mestského zastupiteľstva v Ružomberku,“ doplnil Kubáň.

Index populácie starnutia stúpa

Nasledujúcim krokom bude príprava projektovej dokumentácie pre výstavbu zariadenia a všetkých potrebných územných rozhodnutí a projektov pre stavebné povolenie.

Keďže dnes nie je možné určiť časové súvislosti realizácie projektu bez znalosti jeho obsahu predpokladáme, že Mesto Ružomberok pokiaľ nestihne prvé kolo podania žiadosti o ŠFRB vo februári 2021, tak môže urobiť v druhom kole, pokiaľ bude takáto možnosť,“ povedala Kamanová.

Doplnila, že ich ambíciou bude, aby výstavba resp. kúpa vhodných priestorov začala v roku 2021 a ukončená bola v roku 2022 vrátane otvorenia centra.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia