Konferencia ALZHEIMER FÓRUM 2023 priniesla nové poznatky pri diagnóze a liečbe

Konferencia ALZHEIMER FÓRUM 2023 priniesla nové poznatky pri diagnóze a liečbe

Stanislava Bruk LuckáAktuality26.9.2023

V Aule Katolíckej univerzity v Ružomberku sa vo štvrtok 21.9.2023 uskutočnila medzinárodná vedecká a odborná konferencia ALZHEIMER FÓRUM 2023  "Budúcnosť generácií: Inovácie v prevencii, diagnostike a terapii neurodegeneratívnych ochorení".

Cieľom konferencie bolo informovať o inovatívnych prístupoch z oblasti včasnej diagnostiky a terapie. Poukázať na benefity preventívnych programov pre zabránenie alebo oddialenie vzniku kognitívnych porúch u dospelej a staršej populácie. Program bol rozdelený do štyroch blokov - vedecký, diagnostický, terapeutický a psychosociálny.

„Katedra Sociálnej práce na KU v Ružomberku už niekoľko rokov spolupracuje so  Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou. Chceli by sme zaviesť tradíciu ALZHEIMER FÓRA ako každoročnú. Našim cieľom je sprostredkovať témy, ktoré sa zaoberajú Inováciami v prevencii, diagnostike a terapie neurodegeneratívnych ochorení. Demencia, tichá epidémia ľudstva, mení životy pacientov, ako aj ich rodín v čase. Čas, ktorý plynie a nemieni sa zastaviť. Čas, v ktorom získavame krok za krokom nové poznania a prístupy  ako dotknutým život zmeniť a skvalitniť. Generácia sa dáva generácii a spolu vytvárajú budúcnosť. Otvorená myseľ pre inovatívne prístupy je zárukou dobrých vyhliadok do budúcnosti vedy a výskumu, zdravotníckej starostlivosti a psychosociálnej podpory pacientov s demenciou. Touto témou sa spoločnosť zaoberá, nakoľko je veľmi aktuálna,“ hovorí Irena Kamanová, odborná garantka konferencie.

Na  konferencii ALZHEIMER FÓRUM 2023, ktorá sa po troch rokoch uskutočnila prezenčne, sa celkovo zúčastnilo 170 ľudí. „Hodnotím ju veľmi pozitívne, nakoľko priniesla nové poznatky pri diagnóze a liečbe ľudí s Alzeimerovou chorobou. Taktiež príklady dobrej praxe s danou cieľovou skupinou, otvorili sa aj tabuizované témy, prebehla diskusia odborníkov z praxe a pomáhajúce disciplíny,“ dodáva Kamanová.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia