Koronavírus v Ružomberku zatvára triedy v meste

Koronavírus v Ružomberku zatvára triedy v meste

RedakciaAktuality27.1.2022

Nárast počtu nakazených žiakov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov je znateľný najmä v mestských školách, kde sa prirodzene vyskytuje najväčšia kulminácia žiakov.

Trend rýchleho šírenia vírusu výrazným spôsobom sťažuje výučbu v základných školách. Zatiaľ čo do začiatku pracovného týždňa boli v Ružomberku zatvorené len dve triedy, od 27. januára bude zatvorených päť tried a základná škola Bystrická cesta spolu s detašovaným pracoviskom ZŠ Dončová. „Riaditelia škôl a školských zariadení pravidelne vyhodnocujú počty nakazených žiakov a pracovníkov, podľa ktorých rozhodujú o adekvátnosti prijatých opatrení. V prípadoch, kedy je to skutočne nevyhnutné, pristupujú ku zatvoreniu celých tried a škôl, čo je veľmi závažné rozhodnutie, na ktoré je nevyhnutné mať dostatočné argumenty,“ povedal pre portál Žijem v Ružomberku hovorca radnice Viktor Mydlo.

V prípade, že dôjde k zatvoreniu triedy, riaditelia, prípadneurčený pedagogický personál, musia o vzniknutej situácií bezodkladne informovať rodičov. „Uvedomujeme si, že takéto rozhodnutie značným spôsobom sťaží situáciu rodičom detí zo zatvorených tried. Musíme však zároveň dodať, že prijatie rozhodnutia o zatvorení tried a škôl sa nerodí ľahko a je uskutočnené len v prípade, kedy hrozí poškodenie zdravia detí a sekundárne aj rodičov,“ dodal Mydlo.

Aktuálnu situáciu v školstve prezentovala na dnešnom rokovaní Mestskej rady aj vedúca oddelenia školstva a športu MsÚ Janka Lokajová. Členov vedenia mesta a členov Mestskej rady informovala o rozhodnutí zatvoriť Základnú školu Bystrická cesta (spolu so ZŠ Dončová), o ktorom bolo rozhodnuté dnes predpoludní.

Jana Lokajová.

Materské školy sú momentálne funkčné s výnimkou jednej triedy, ktorá je zatvorená z dôvodu výskytu črevných ťažkostí vyskytujúcich sa u viacerých detí. S infekčným ochorením Covid-19 to však s najväčšou pravdepodobnosťou nesúvisí.

V prípade, že majú rodičia podozrenie na ochorenie Covid-19, mali by svojim deťom urobiť antigénový test a o ťažkostiach informovať detského lekára. Aktuálny prehľad opatrení je dostupný na internetovej stránke korona.gov.sk.

Prehľad zatvorených tried a škôl ku 27.1.2022

Zatvorené triedy v ružomberských základných školách:

Základná škola Andreja Hlinku – zatvorená 1 trieda od 24. 1. do 2.2.2022

Základná škola Bystrická cesta a Dončová – zatvorená celá škola od 27.1. do 31.1.2022

Základná škola Klačno – zatvorená 1 trieda od 20.1. do 29.1.2022

Základná škola Zarevúca – zatvorená 1 trieda od 26.1. do 30.1.2022 a ďalšie dve triedy od 27.1. do 31.1.2022

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia