Kostoly v Ružomberku čakajú stavebné úpravy

Kostoly v Ružomberku čakajú stavebné úpravy

RedakciaAktuality15.1.2020

Ako povedal dekan farnosti, Dušan Škrabek, všetko by to chceli stihnúť do Veľkej noci. Doplnil, že rozšírenie chóru je potrebné najmä pri väčších slávnostiach, keď je v kostole viac ľudí. Keďže doposiaľ sa tu nenachádzal priestor na spovedanie, po novom sa má nachádzať po ľavej strane od bohostánku. V súčasnosti tiež uvažujú nad rekonštrukciou svätyne kostola. Samotná rekonštrukcia prevádzku kostola v Baničnom neovplyvní a bohoslužby sa budú konať v nezmenenom režime. Prvú bohoslužbu odslúžili v kostole na Vianoce v roku 1996.

Farský kostol čakajú zmeny

Do konca tohto roka by mal obnovou prejsť hlavný farský kostol sv. Ondreja na Námestí A. Hlinku. Pribudnúť majú nové spovednice a nové toaletné zariadenia. S úpravami už súhlasil biskupský úrad aj pamiatkový úrad. Ako doplnil dekan farnosti, počas svojho ročného pôsobenia vníma potreby veriacich a preto považuje takúto obnovu za potrebnú. Detailný popis rekonštrukčných prác sa nachádza v predsieni kostola.

Kostol sv. Ondreja je najstaršou sakrálnou stavbou na území mesta. Pôsobil v ňom i Andrej Hlinka a je národnou kultúrnou pamiatkou.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia