Krásy Slovenska tvorili aj Ružombečania

Krásy Slovenska tvorili aj Ružombečania

RedakciaAktuality12.8.2021

Časopis je venovaný prírodným krásam a kultúrnym zaujímavostiam Slovenska, turistike, cestovnému ruchu, horolezectvu, jaskyniarstvu, ochrane prírody a tradíciám. „Svetlo sveta uzrel v januári roku 1921 vo vtedajšom Liptovskom Svätom Mikuláši a medzi jeho hlavných protagonistov patril Miloš Janoška“ – konštatoval Daniel Kollár, editor časopisu.

Ako ďalej uviedol D. Kollár, „hlavnou hybnou silou pri vzniku časopisu Krásy Slovenska bola skupina priateľov okolo M. Janošku a Pavla Stacha. Obaja spolu s ďalšími priateľmi intenzívne pociťovali nedostatočnú propagáciu slovenskej turistiky a turistický časopis mal byť podľa nich najlepším prostriedkom k jej ďalšiemu rozvoju. Od slov nebolo ďaleko k činom, zvlášť potom keď zbierkou pomohli aj americkí Slováci.

Prvé číslo časopisu sa nepredávalo sa, ale bolo posielané ako ukážka s dovetkom, že druhé číslo bude posielané už len skutočným predplatiteľom. Úvodné číslo časopisu začínalo editoriálom M. Janošku, ktorý v ňom vytýčil heslo časopisu „Poznajme otčinu!“ a jedna z jeho ďalších myšlienok načrtla i hlavný cieľ časopisu platný až do dnešných dní: „Ide nám o povznesenie turistiky na Slovensku, ako v kraji v tomto ohľade zanedbanom, ale eminentne turistickom.“

Históriu časopis Krásy Slovenska mapuje výstava, ktorá bude do sprístupnená do 4. októbra v Liptovskom múzeu v Ružomberku. Jej návštevníci sa zoznámia s prínosom periodika pri propagovaní skvostov prírody, ľudovej architektúry, pamiatok a podobne.

Časopis Krásy Slovenska vykonal v 20. storočí veľmi veľa v osvetovej činnosti. Hoci sa počas neho menila štruktúra i rozsah časopisu, grafická úprava, počet čísel v jednotlivých ročníkoch, redaktori a vydavatelia, svojim obsahom Krásy Slovenska zostali rovnaké. Dokonca, podľa slov D. Kollára:, „V 80. rokoch Krásy Slovenska boli z hľadiska ochrany prírody a pamiatok snáď jediným kritickým médiom v Československu. Popularizovali ochranu prírody, uverejňovali poučné články o jej ochrane, ale aj mnohé návrhy a výzvy, čím prispeli aj k formovaniu environmentálneho a kultúrneho povedomia obyvateľov Slovenska. Vždy združovali a dodnes stále združujú okolo seba ľudí, ktorým naša krajina nie je ľahostajná a majú ju radi. A to je aj ďalšie vysvetlenie prečo dodnes vydržali a stále existujú.“

Po Nežnej revolúcii časopis začal vydávať Klub slovenských turistov (KST), ktorý sa stal majiteľom značky Krásy Slovenska a od roku 2004 je nakladateľom časopisu vydavateľstvo DAJAMA. Nová redakcia sa neodchýlila od pôvodného motta časopisu, ba práve naopak, možno viac ako kedykoľvek predtým sa snaží o nekomerčné zviditeľňovanie nádherných kútov Slovenska, často nepoznaných. Svedčia o tom nielen mnohé stále rubriky, ktoré ho charakterizujú celé desaťročia (Tipy na výlety, Zažité v prírode, Odporúčame navštíviť, Okienko z Tatier, atď.), ale aj napríklad veľký seriál o ľudovej kultúre jednotlivých regiónov Slovenska.

Ako dodáva editor časopisu Daniel Kollár, za sto rokov vyšlo viac ako 1 000 čísiel časopisu a vystriedalo sa pritom dve desiatky šéfredaktorov. Redakcia vždy využívala svojich dopisovateľov externých fotografov. Do časopisu prispievali v minulosti aj mnohí nadšenci fotografovania z dolného Liptova. Vďaka nim sa na jeho stránkach objavili snímky z Malina Brda, Vlkolínca, z Choča a podobne. Bolo to aj zásluhou milovníka fotografie a turistiky Františka Šľachtu, ktorý tam publikoval množstvo príspevkov o svojom rodnom kraji.

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia