Kreatívne na papieri, kreatívne s papierom

Kreatívne na papieri, kreatívne s papierom

RedakciaAktuality12.4.2024

Papier – médium, ktoré je nevyhnutnou súčasťou nášho života. Prináša nám úžitok a inšpiráciu k vytváraniu zmysluplného umeleckého diela. Je ideálny nielen na kresliace techniky, ale môžeme ho spracovávať rôznymi inými spôsobmi – strihanie, lepenie, skladanie, ohýbanie, rezanie, modelovanie, zošívanie, perforovanie a vrstvenie. Papier môžeme recyklovať a vytvárať z neho priestorové umelecké práce.

Téma 18. ročníka výtvarnej súťaže Liptov, ktorú sprístupnili 10. apríla v ružomberskej synagóge bola naozaj obšírna a kreatívna. Súťaž pripravila Súkromná základná umelecká škola Jánoš (SZUŠ) v Ružomberku. Mladí umelci sa mohli inšpirovať dlhoročnou históriou výroby a spravovania papiera v regiónoch Liptova a Oravy. Papier mohli vyzdvihnúť tiež ako významného nositeľa informácií v podobe záznamov v kronikách, knihách. Papier poskytuje rôzne nekonečné možnosti jeho spracovania výtvarný technikami, recykláciou, deštrukciou a podobne. Všetky tieto témy mohli inšpirovať autorov prác, ktoré zaslali do súťaže. Hodnotila ich odborná porota v zložení: predseda poroty doc.  akad. maliar Pavol Rusko a členovia poroty PaedDr. akademická mal. Marta Bošelová a Mgr. Martin Môcik.

Do tohto ročníka bolo zaslaných 293 výtvarných prác, z toho 54 prác zo ZŠ – ZŠ A. Hlinku, Černová; ZŠ Bystrická cesta 14, Ružomberok; ZŠ s MŠ Lisková, ZŠ Východná; ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča; ZŠ s MŠ Vasiľov; ZŠ s MŠ Novoť; ZŠ P. Škrabáka, Dolný Kubín, ZŠ s MŠ Malatiná, Dolný Kubín. Základné umelecké školy poslali 239 prác zo– ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín; SZUŠ Medvedzie, Tvrdošín; SZUŠ Novoť; ZUŠ J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok; SZUŠ Dotyk, Liptovská Štiavnica; SZUŠ Jánoš, Ružomberok.

Podľa slov docenta  P. Ruska, výtvarná súťaž Liptov má bohatú históriu. SZUŠ Jánoš ju organizuje už 19 rokov, pretože na začiatku prebiehal nultý ročník. Od začiatku súťaže môže posudzovať úroveň prác. Je rád, že v Ružomberku, máme šikovných mladých výtvarníkov. Niektorí z nich po skončení základnej umeleckej školy pokračujú v Ružomberku na strednej a  potom aj na vysokej škole, napríklad na Katolíckej univerzite.

V kategórii plošné priestorové práce – základné školy bolo udelené len tretie miesto Gabrielovi Slamkovi, 6 rokov, Základná škola s materskou školu v Liskovej. Vo vekovej kategórii 9 -12 rokov získala prvenstvo Alexandra Pašková, 10 rokov, ZŠ Bystrická cesta, Ružomberok. Prvenstvo kategórii 13 až 17 rokov získala Liliana Bobal, 15 rokov, ZŠ Východná.

Z autorov vo veku osem až dvanásť rokov sa na prvom mieste umiestnil Adam Hollý, 12 rokov, SZUŠ Jánoš – el. pracovisko Žaškov. Medzi tvorcami vo vekovej katagórii 13 až 17 rokov  prvenstvo udelilii Silvia Jonákovej, 13 rokov, ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín.

V kategórii priestorové práce - základné umelecké školy v  kategória (8 – 12 rokov) bolo priznané prvenstvo kolektívnej práci: Terézia Mudičková, 9 rokov, Andrej Gejdoš, 9 rokov, Ela Vicianová, 13 rokov, SZUŠ Jánoš, el. pracovisko Liptovské Sliače. Zlato v kategórii 13 – 17 rokov  si vybojovala Johanka Júlia Jaššáková, 13 rokov, SZUŠ Jánoš, Ružomberok

Regionálnu súťažnú prehliadku Liptov finančne a materiálovo podporili sponzori Mondi SCP a firma VEMA SKCZ, s.r.o., ktorá darovala vecné ceny do súťaže. Výstava bude sprístupnená do 29. apríla 2024.

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia