Kresťanské výjavy v rukách indických majstrov

Kresťanské výjavy v rukách indických majstrov

RedakciaAktuality9.6.2021

Popredný indický fotograf, filmový producent a historik umenia Benoy K. Behl pripravil sériu fotografií z centra kresťanstva v oblasti Goa, kde pôsobil najväčší kresťanský misionár sv. František Xaverský zo Spoločnosti Ježišovej. Výstava fotografií približuje málo známu históriu kresťanstva v Indii a pomáha zblížiť oba civilizačné okruhy, kresťanský a hinduistický. Ako spomenul indický učenec a priekopník medzináboženského dialógu Swami Vivekananda vo svojom historickom prejave v roku 1893 na prvom Kongrese náboženstiev sveta v Chicagu, India od nepamäti prichýlila mnohých prenasledovaných velikánov ducha. Patril k nim aj apoštol sv. Tomáš, nazývaný aj apoštolom Indie, ktorý prišiel do Indie r. 52 n.l. a kázal tu do r. 72 n.l. Zomrel mučeníckou smrťou na hore Mt. Thomas v Chennai (Madras).

Bazilika sv. Tomáša v Chennai patrí medzi tri výnimočné baziliky na svete postavené na pozostatkoch apoštolov. Ďalšími sú baziliky sv. Petra v Ríme a sv. Jakuba v Santiago de Compostella. Aj misionárska práca sv. Bartolomeja je viazaná na Indiu. Sv. František Xaverský zomrel 3. decembra 1552. Jeho telesné pozostatky, dodnes zázračne nedotknuté, sú uložené v miestnej Bazilike Jezuliatka, ktorá bola postavená roku 1585. Sv. František opustil Portugalsko ako apoštolský nuncius, aby na žiadosť kráľa Jána III. začal evanjelizovať východnú Indiu a Ďaleký východ. V tom čase tam žilo veľa portugalských katolíkov. Medzi lovcami perál žilo 20 tisíc kresťanov, ktorých učil, ako sa chrániť pred vykorisťovaním od portugalských obchodníkov. Dňa 12. mája 1662 bol sv. František kanonizovaný ako svätý patrón Goa.

Farebné fotografie prinášajú množstvo pozoruhodných detailov. Kresťanské výjavy z Európy v rukách indických majstrov často prechádzali premenou, ktorou chceli umelci priblížiť kresťanské náboženstvo domácim (napr. anjel nosí náušnice v tvare orieškov kešu, svätci nadobúdajú rytmický pôvab v tvare krivky “S”, aký možno vidieť na obrazoch indických božstiev.) Súčasťou výstavy je aj krátky komentovaný dokumentárny film pod názvom „V šľapajach svätcov“.

Autor fotografií Benoy K. Behl prináša pohľad cez objektív fotoaparátu na sakrálne pamiatky, udalosti, interiéry a exteriéry kostolov, akými sú napr. Bazilika sv. Tomáša v Chennai (patrí medzi tri výnimočné baziliky na svete postavené na pozostatkoch apoštolov), Kostol sv. Františka z Assisi, stojaci na hlavnom námestí Starej Goa.

Výstavu Kresťanstvo v Indii pripravili Spoločnosť Slovensko - indického priateľstva, UK KU, Indické veľvyslanectvo v Bratislave a Fórum náboženstiev sveta Slovensko.

Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia