Kvetnú nedeľu obohatila krížová cesta na Kalváriu

Kvetnú nedeľu obohatila krížová cesta na Kalváriu

RedakciaAktuality15.4.2019

Sprievod s krížom putoval postupne z najnižšej časti Kalvárie až po jej vrchol. Účastníci sprievodu modlitbami prosili Ježiša o požehnanie pre trpiacich a o odpustenie hriešnikom. Sprievod tvorilo niekoľko stoviek veriacich, ktorých duchovne viedol dekan ružomberskej farnosti Dušan Škrabek.

Medzi veriacimi boli aj kňazi z ružomberskej farnosti, rehoľné sestry, rehoľníci, členovia kresťanských spoločenstiev. Krížová cesta v Ružomberku bola obohatením obradov na Kvetnú nedeľu. Je to posledná pôstna nedeľa, ktorá je známa aj ako Nedeľa utrpenia Pána. Je prvým dňom Veľkého týždňa. Ten je najdôležitejší v celom cirkevnom roku. Kvetná nedeľa je posledná nedeľa pôstneho obdobia, ktoré sa začalo Popolcovou stredou.

Kvetná nedeľa nám pripomína rozhodnutie židovskej rady o Ježišovej smrti a kresťania si počas nej pripomínajú triumfálny vstup Ježiša Krista do Jeruzalema. V tento deň sa svätia palmové alebo olivové ratolesti, u nás najčastejšie bahniatka – konáriky z vŕby alebo rakyty, lebo pučia na jar ako prvé. Potom sa spália na popolec, ktorý bude využitý pri obradoch budúcoročnej Popolcovej stredy. Svätenie zelených ratolestí zaviedla cirkev ešte v 7. storočí.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia