Kvôli koronavírusu mesto zrušilo kultúrno-spoločenské udalosti. Opatrenia prijala aj žilinská župa

Kvôli koronavírusu mesto zrušilo kultúrno-spoločenské udalosti. Opatrenia prijala aj žilinská župa

RedakciaAktuality9.3.2020

Ministerstvo zdravotníctva potvrdilo, že na Slovensku je v súčasnosti potvrdených päť prípadov v súvislosti s ochorením COVID-19 (koronavírus). Na súčasnú situáciu reaguje samospráva v Ružomberku rušením viacerých aktivít. Ako informoval hovorca primátora Viktor Mydlo, vedenie mesta Ružomberok zvolalo mimoriadne zasadanie Krízového štábu. Chcú tým chrániť obyvateľov mesta v súvislosti s možným nebezpečenstvom nákazy vírusom 2019-NCOV.

Mesto Ružomberok s okamžitou platnosťou:

- zakazuje organizovanie kultúrno-spoločenských udalostí, organizovaných v území mesta Ružomberok vrátane premietania filmov, koncertov, besied...;

- zakazuje účasť publika na športových zápasoch MBK Ružomberok a MFK Ružomberok;

- ukončuje prevádzku Mestskej plavárne;

- zakazuje organizovať školské podujatia vrátane výletov, táborov, exkurzií...;

- požiada spoločnosť ARRIVA o hĺbkovú dezinfekciu vozidiel MAD;

- zakazuje účasť verejnosti na rokovaniach Mestského zastupiteľstva;

- prikazuje zamestnancom klientskeho centra Mestského úradu nosiť pri svojej funkcii ochranné rúška.

Opatrenia prijala aj žilinská župa

V súvislosti s novým koronavírusom zasadal v pondelok na Úrade Žilinského samosprávneho kraja krízový štáb.

„Najväčší dôraz musíme klásť na vzdelávanie ľudí a viesť ich k zodpovednosti. Dnes sme zrealizovali školenie pre sociálnych pracovníkov pre zdravotníckych pracovníkov, budeme organizovať školenie pre riaditeľov škôl, ktoré sa budú týkať preventívnych opatrení,“ uviedla predsedníčka Žilinského kraja Erika Jurinová. Ako ďalej informovala, nateraz ešte nepristúpili k zatvoreniu stredných škôl.

„S účinnosťou od zajtrajšieho dňa odporúčame školám v našej pôsobnosti zrušiť všetky exkurzie, výlety, či lyžiarske zájazdy. Zároveň pozastavujeme odborné vzdelávanie vedené mimo priestorov školy tak, aby žiaci nemigrovali po firmách a iných zariadeniach. Takéto opatrenia sa týkajú zatiaľ tohto týždňa,“ doplnila.

Podľa jej slov, budú reflektovať na všetky nové informácie, ktoré získajú od regionálnych hygienikov, ale aj z národnej úrovne. Prísne hygienické opatrenia platia aj v nemocniciach a sociálnych zariadeniach, kde pretrváva zákaz návštev až do odvolania.

Opatrenia sa dotknú aj pracovníkov úradu. Župa ruší služobné cesty do zahraničia, či semináre a podujatia v kongresovej sále úradu. V obmedzenom režime (výhradne telefonicky a mailom) sa bude poskytovať sociálne a právne poradenstvo. „Vnímame zodpovednosť, ktorú máme za naše organizácie, či pracovníkov. Čelíme novej situácii a ako sa hovorí, šťastie praje pripraveným. Od začiatku komunikujeme s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, s ktorým všetky kroky koordinujeme,“ povedala županka Erika Jurinová.

Nemocnica v Ružomberku zatiaľ kapacitne postačuje

Ako potvrdila hovorkyňa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Petra Dišková, jediná klinika infektológie pre celú Oravu a Liptov sa nachádza práve v Ružomberku. „Tá zatiaľ kapacitne plne postačuje na zvládnutie bežnej, prípadne i závažnejšej epidemiologickej situácie v regióne,“ doplnila. V prípade podozrenia na koronavírus končia pacienti z celého Liptova a Oravy práve v Ružomberku, pretože to je ich spádová oblasť. Ďalšie kliniky infektológie sa nachádzajú napríklad v Martine a Poprade. V Liptovskom Mikuláši ani v Dolnom Kubíne sa takáto klinika nenachádza.

V prípade potreby je ÚVN schopná svoje kapacity rozšíriť. Sme pripravení v súčinnosti s Úradom hlavného lekára Ozbrojených síl SR zvládnuť za využitia vojenských kapacít i ďaleko väčšie krízové hygienicko-epidemiologické situácie. V prípade potvrdenia koronavírusu by sme postupovali presne podľa metodických pokynov, s izoláciou pacienta,“ doplnila Dišková.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia