Lekári vojenskej nemocnice využívajú pri liečbe covidu nové lieky

Lekári vojenskej nemocnice využívajú pri liečbe covidu nové lieky

RedakciaAktuality9.11.2021

Ústredná vojenská nemocnica má kvôli požiaru k dispozícii z pôvodných ôsmich umelých pľúcnych ventilácií len štyri, tri z nich sú už využité. Obsadené sú všetky tri prístroje higf flow, na klinike infektológie majú voľnú už len dve miesta z 25. Podobná situácia je vo všetkých nemocniciach Žilinského kraja.

Pomôcť pacientom by mala nová liečba pomocou monoklonálnych protilátok Kasirivimab a Imdevimab.

„V našom zariadení ju realizuje ambulantne vo forme infúzie, pričom sa nevyžaduje následná hospitalizácia. Liečbu indikuje obvodný lekár. Na základe registrácie je pacientovi pridelený termín, kedy mu budú monoklonálne protilátky podané. Miesto podania je Urgentný príjem nemocnice,“ povedala hovrkyňa nemocnice Petra Dišková.

Lieky podávajú vnútrožilovo a jednorazovo. Liečba má 70-percentnú úspešnosť v odvrátiteľnosti hospitalizácie či úmrtia na ochorenie Covid-19. Podať sa musí do siedmeho dňa od vzniku ťažkostí.

Indikácia pacienta pre podanie kasirivimabu, imdevimabu

Kasirivimab/imdevimab sú monoklonálné protilátky určené k liečbe COVID-19 pozitívnych dospelých a deti starších ako 12 rokov (s hmotnosťou viac ako 40 kg), u ktorých je vysoké riziko ťažkého priebehu ochorenia.

Kasirivimab/imdevimab je indikovaný u pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 s najvyšším rizikom ťažkého priebehu ochorenia a ktorí nevyžadujú liečbu kyslíkom (O2).

Liek môže indikovať všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti a dorast alebo lekár so špecializáciou v odbore infektológia, vnútorné lekárstvo, pneumoftizeológia, imunológia, onkológia, hematológia, nefrológia, hepatológia alebo gastroenterológia, reumatológia, kardiológia.

Medzi pacientov s ochorením COVID-19, ktorí majú vysoké riziko ťažkého priebehu ochorenia, patria títo:

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia