Lesy v okolí Ružomberka sa menia z ihličnatých na listnaté

Lesy v okolí Ružomberka sa menia z ihličnatých na listnaté

RedakciaAktuality20.4.2023

Mestské lesy Ružomberok hospodária na viac ako 6900 hektárov, z toho hospodárskych lesov je približne 40 percent, zostatok sú lesy ochranné a osobitného určenia. Všetky typy si vyžadujú starostlivosť, pretože les je nenahraditeľný.

Lesy viažu a ukladajú uhlík produkovaný v obrovských množstvách ľudskou civilizáciou a zároveň produkujú kyslík nevyhnutný pre život. Taktiež zadržiavajú vodu, vytvárajú prostredie pre rozmanitú biodiverzitu.

V lese je veľa práce

Časť lesa je určená na hospodárske účely. Drevo z neho je totiž nenahraditeľnou a pritom obnoviteľnou surovinou. V lesnícky vyspelých krajinách, ku ktorým patrí aj Slovensko, hospodárenie prebieha pod dozorom štátnych orgánov trvalo udržateľným spôsobom. Jeho súčasťou je premyslený kolobeh, keď z predaja dreva z dospelého porastu je zároveň financovaná obnova a výchova ďalších porastov.

„Les totiž nie je len výsadba sadeníc a potom po desaťročiach ťažba stromov, ktoré z nich vyrástli. Je tu množstvo opatrení, ktoré nám v jednotlivých porastoch ukladá Program starostlivosti o lesy. Sú to ochrana sadeníc proti zveri, proti burine, rôzne pestovné opatrenia, prečistky, plecie ruby, prerezávky, prebierky, a podobne,“ povedal riaditeľ Mestských lesov Milan Šlávka.

Upozornil, že, celý dômyselný kolobeh plánovaného hospodárenia v lese je značne narušený rozsiahlymi vetrovými kalamitami a kalamitami spôsobenými podkôrnym hmyzom, najmä v našich oblastiach, kde prevládajú smrekové monokultúry. Tie sa postupne rozpadajú a zanikajú. Deje sa tak v dôsledku masívneho otepľovania a klimatických zmien.

Príďte pomôcť sadiť les

Klimatické zmeny ovplyvňujú aj práce v lese. Dokazuje to uplynulá zima. „Bola pomerne náročná, množstvo prác pri ťažbových zásahoch sme si naplánovali v blízkosti mesta práve na obdobie, keď bude mrznúť, aby sme čo najmenej poškodzovali mechanizmami pôdny kryt. Žiaľ, silnejšie mrazy trvali len dva týždne, takže práce nešli podľa našich predstáv,“ povedal Milan Šlávka.

Zamestnanci lesov už začali s čistením porastov, po zimných víchriciach ostalo veľké množstvo jednotlivých vývratov, ukazuje sa aj veľké množstvo suchárov, ktoré treba odstrániť.

Začali už aj zalesňovacie práce. V minulom roku vysadili vyše130-tisíc sadeníc, v tomto roku ich bude približne 110-tisíc. Zaujímavosťou je, že prevládajúcou výsadbovou drevinou je buk, tvorí 65 percent, ihličnaté dreviny sú vo výraznejšej menšine.

„V ďalších desaťročiach sa postupne bude výrazne meniť drevinové zloženie lesov v okolí Ružomberka na zmiešané porasty s prevládajúcimi listnáčmi. Takéto porasty sú výrazne odolnejšie voči následkom klimatických zmien. Dúfam, že v tomto roku nám bude viac priať počasie. Minulý rok totiž kvôli extrémnym letným suchám a horúčavám bola ujatosť sadeníc len 50 percent,“ vysvetlil riaditeľ Mestských lesov.

Obnoviť les pomáha aj OZ Ružomberčan, ktoré organizuje tradičné jarné zalesňovanie na Hrabove. Tento rok sa milovníci lesa zídu v piatok, 28. apríla. Výsadby stromčekov sa môže zúčastniť každý, kto má chuť pomôcť, stačí sa nahlásiť na telefónnom čísle 0910 555 124, alebo na emailovej adrese: info@ozruzombercan.sk.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia