Letná práca študentov v Mondi SCP v plnom prúde

Letná práca študentov v Mondi SCP v plnom prúde

RedakciaAktuality6.7.2023

V auguste tento počet doplní ešte ďalších 30 študentov. Spolu tak vytvoria tím 101 ambicióznych a pracovitých mladých ľudí. Všetci spoločne zmysluplne strávia prázdniny na rôznych prevádzkach závodu aj v administratíve. Nadviažu nové kontakty, získajú nové zručnosti a znalosti, ktoré im pomôžu adaptovať sa do pracovného prostredia po ukončení štúdia a neposlednom rade si zabezpečia vlastný príjem.

Už tradične, najviac študentov putuje na Úpravňu. To je miesto, kde sa sekajú vyrobené obrovské kotúče papiera, takzvané tambory, na malé alebo na veľké formáty podľa požiadaviek zákazníkov. Študenti vypomáhajú na sekačkách, zastupujú operátorov, ktorí si čerpajú letné dovolenky, či obsluhujú baličky a robia rôzne pomocné práce.

Letná práca obohatí študentov predovšetkým o mnohé skúsenosti a prinesie im veľa výhod. Brigádnici sú vnímaní (tam kde to procesy dovolia) ako plnohodnotní členovia tímov a to ich vedie k zodpovednosti. Získajú pracovnú skúsenosť, ktorá študentom môže otvoriť dvere pri hľadaní zamestnania v budúcnosti. Študenti zistia, čo chcú, ale aj čo v živote nechcú robiť. V neposlednom rade si zabezpečia vlastný príjem. To nám potvrdil aj Hugo Krasuľa, študent Katolíckej univerzity v Ružomberku v odbore učiteľstvo biológie a chémie: „Vrátil som sa do Mondi aj toto leto, chcem si zarobiť na školu, aby som mal svoje vlastné vreckové“. A ako vníma skúsenosť s nočnou prácou? Zvláda ju celkom dobre: „O štvrtej ráno síce už na mňa prichádza dosť veľká kríza, ale o pár minút som už fit a fungujem ďalej“. Osobná skúsenosť s nočnou prácou je pre študentov ďalšou výzvou a skúsenosťou na nezaplatenie.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia