Likavku dlhodobo trápi problém s voľným pohybom psov, zaútočili už na poštárku aj deti

Likavku dlhodobo trápi problém s voľným pohybom psov, zaútočili už na poštárku aj deti

RedakciaAktuality19.2.2019

Obec Likavka už dlhodobo eviduje porušovanie viacerých ustanovení všeobecne záväzných nariadení (VZN). „Najčastejším príkladom je voľný pohyb psov na verejných priestranstvách, pri ktorom v poslednom období reálne došlo k viacerým útokom a poraneniam osôb,“ informuje Marián Javorka, starosta obce Likavka. „Zaznamenali sme napadnutie zamestnankyne Slovenskej pošty pri pohybe po obci a dokonca aj útoky na deti v areáli základnej školy s materskou školou,“ dodal. V tejto súvislosti dôrazne upozorňujú všetkých majiteľov psov, aby dodržiavali platné všeobecne záväzné nariadenia obce o vodení psa mimo chovného priestoru, čo je voľný pohyb psa na verejných priestranstvách, a to je v obci podľa VZN zakázané. Občania môžu psov vodiť po verejnom priestranstve jedine na vôdzke a s nasadeným náhubkom. „Akýkoľvek výskyt psa je v našej obci zakázaný v budovách a areáloch základnej školy s materskou školou, kostola, fary, cintorína, na športoviskách a detských ihriskách,“ hovorí Javorka. Netýka sa to však vodiacich a asistenčných psov so špeciálnym výcvikom.

Pokuta až 165 eur aj utratenie psa

Ak občan poruší všeobecne záväzné nariadenie a tiež zákon č. 282/2002 Z.z., ktorý hovorí o podmienkach držania psov, dopúšťa sa priestupku a hrozí mu pokuta v správnom konaní až do výšky 165 €. Zároveň môže byť pes na náklady majiteľa odchytený, umiestnený do útulku alebo utratený.

„V prípade zaznamenania opätovného napadnutia psom prestane Slovenská pošta v zmysle čl. 17, ods. 17.3 a 17.4 Poštových podmienok doručovať poštové zásielky do domácností v lokalitách obce ohrozených nekontrolovaným pohybom psov,“

poznamenal starosta obce Likavka. Zároveň obec prosí verejnosť, aby akýkoľvek zaregistrovaný incident súvisiaci s pohybom psov v obci čo najskôr ohlásili na obecný úrad alebo priamo starostovi obce. Taktiež upozorňujú na registračnú známku, ktorú by mal mať každý pes, pretože vlastníctvo psa je podľa zákona zdaňované a evidované na Obecnom úrade v Likavke.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia