Likavskí ochotníci oslavujú storočnicu

Likavskí ochotníci oslavujú storočnicu

RedakciaAktuality2.4.2019

Kultúrny a spoločenský život obyvateľov Likavky už 100 rokov obohacuje ochotnícke divadlo. Svoju históriu začalo písať v roku 1919. Tamojší učiteľ Ján Komár s Jánom Kubalom a Eduardom Krakovským uviedli hru Ferka Urbánka Kamenný chodníček. Vtedajší organizátori dokázali i v nevhodných a nepriaznivých podmienkach nacvičiť a odohrať divadelnú hru. V priebehu sto rokov uviedli v Likavke 141 hier.

V dvadsiatich rokoch uplynulého storočia okrem prvej skupiny divadelných ochotníkov, sústredených okolo učiteľa Jána Komára, vznikol aj robotnícky divadelný krúžok, ktorý sa neskôr spojil s divadelným krúžkom Slovenského roľníckeho dorastu pod vedením V. Moravčíka. Táto skupina hrávala divadelné predstavenie v hostinci P. Martona. Ďalšia skupina ochotníkov sa stretávala v obecnom hostinci okolo miestneho farára Jozefa Ďaďu. Hlavným organizátorom v tejto skupine bol Ladislav Babál a Peter Brtko Kučma.

Históriu likavského ochotníckeho divadla si pripomenuli v Likavke 24. marca. Oslavy sa uskutočnili v tamojšom kultúrnom dome. Ich súčasťou bolo ocenenie dlhoročných ochotníkov, ale aj nastupujúcich mladých a ocenenia odovzdával starosta obce Marián Javorka. Pri tejto príležitosti uviedli dokument o storočnej ceste likavského ochotníckeho divadla.

K jubileu divadla v Likavke pripravili dlhoroční ochotníci s nastupujúcou mladou generáciou hercov hru Kubo. Klasickú divadelnú hra Kubo od J. Hollého videli Likavčania prvýkrát v podaní svojich rodákov 4. januára 1920, neskôr v roku 1930, 1960, 1965 a 1983. Výber divadelnej predlohy bol jednoznačne naklonený pre starú dobrú klasickú komédiu. Veselohra v troch dejstvách bola ako na mieru ušitá pre herca, ktorý stvárnil Kuba. Mladí herci priniesli do tohto kolektívu a práve do tejto hry, veľa radosti a elánu.

O roku 2009 je predsedníčkou likavských ochotníkov Miroslava Raksová, ktorá zastupuje strednú generáciu. „Divadlo od nepamäti hrávali až do zjednotenia viaceré skupiny. Ľudia si každodenný ťažký život spríjemňovali zachovaním ľudových zvykov, krátili si čas rôznymi činnosťami povznášajúcimi ducha. Aj napriek vtedajším ťažkým podmienkam sa zanietencom ochotníckeho divadla podarilo zasiať semienko !obecného divadelného stromu, ktorého plody zbierajú ochotníci dodnes,“ povedala predsedníčka.

Vyše 50 rokov pôsobí v divadle v Likavke Jolana Magová, ktorá na svoje začiatky spomína pekne. „Do divadelného sveta som prvýkrát prišla ako 18-ročná. Pán režisér Arnold Fain chcel s mladými ľuďmi, ktorí ešte nehrali divadlo, nacvičiť novú divadelnú hru Kamenný chodníček. V tejto hre som hrala Matku. Táto rola ma naučila veľkej pokore. Hrať akúkoľvek rolu nie je nikdy ľahké. V prvom rade sa učí každý herec text a nasledujú hodiny skúšok, kde sa každý herec postupne mení na postavu, ktorú hrá.“

Foto : Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia