Liptovské múzeum 1912 - 2022

Liptovské múzeum 1912 - 2022

RedakciaAktuality21.9.2022

Oslavy začali v pondelok, keď sa vo výstavnej sále stretli súčasní zamestnanci s bývalými pracovníkmi našej ustanovizne. Počas vyše trojhodinového programu, ktorý bol zostavený z videí a fotografií, si prítomní zaspomínali, čo tu prežili. Pre mňa osobne toto stretnutie bolo veľmi významnou súčasťou celých osláv,“ povedal pre náš portál riaditeľ Liptovského múzea Michal Kovačic.

Včera na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja pri oceňovaní zaslúžilých pracovníkov kultúry, boli dekorovaní tiež zástupcovia nášho jubilanta. Streda sa začala konferenciou Múzejníctvo a zberateľstvo v dejinách múzea v jeho sídelnej budove. Popoludní mimoriadne dôstojná ceremónia významného medzníka pokračovala slávnostnou vernisážou unikátnej výstavy 110 rokov Liptovského múzea.

„Liptovské múzeum za 110 rokov sa významnou mierou zapísalo do dejín kultúry v rámci Liptova. Stalo sa rešpektovanou inštitúciou, ktorá vyrástla z malej aktivity bratov Arthura a Júliusa Kürtiovcov. V súčasnosti máme desať expozícií, viac než 200 tisíc zbierkových predmetov a 50 zamestnancov. Naša činnosť a ponuka pre verejnosť je bohatá a rozmanitá,“ uviedol pri otvorení výstavy M. Kovačic.

Bližšie formát priblížil jeden z kurátorov historického prierezu múzea Rastislav Molda. „Na túto chvíľu sme sa pripravovali dlhodobo, už od začiatku roka. Je tu symbolických 110 zbierkových predmetov z fondu múzea, ďalej časová os našej ustanovizne s tridsiatimi dôležitými miľníkmi, tiež desať osobností múzea s krátkymi medailónmi i predstavenie desiatich expozitúr, ktoré sú v našej správe,“ objasňoval R. Molda, zástupca riaditeľa pre lektorskú a vedeckú činnosť.

M. Kovačic pripomenul, že napriek bohatej histórii, je len siedmym direktorom, pričom najdlhších 36 rokov potiahla ikona objektu na Námestí Š. N. Hýroša Ladislav Cserei. „Takéto veľkolepé narodeniny naše múzeum určite ešte nezažilo. Pamätám si rok 1963, vtedy som prišiel do tejto budovy, keď práve doznievali fanfáry 50. výročia. Odvtedy ubehol strašne dlhý čas. Každá doba bola niečím špecifická, ale podstata múzea sa nemenila. Síce nikdy nám nepatril primát, ale vkuse na Slovensku sme, v športovej terminológii, boli na vrchných priečkach. To prajem i do budúcna súčasnej generácii Liptovského múzea,“ vyznal sa 85 – ročný L. Cserei.

V týchto chvíľach vo Veľkej dvorane Kultúrneho doma Andreja Hlinku v Ružomberku vrcholí úžasný koncert na počesť veľkého narodeninového sviatku. Ocenenie Žilinského samosprávneho kraja Litteras Memoriales si prevzal Michal Kovačic, riaditeľ Liptovského múzea, ktoré dostalo Cenu mesta a Ladislav Cserei, Iveta Zuskinová, Michal Kovačic a Jiři Přibyl zase obdržali Cenu primátora mesta.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia