Liptovské múzeum  v Ružomberku pripravilo program k Mesiacu úcty k starším

Liptovské múzeum v Ružomberku pripravilo program k Mesiacu úcty k starším

RedakciaAktuality12.10.2018

Liptovské múzeum v Ružomberku, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, si seniorov uctieva celý rok. Organizuje rôzne tvorivé dielne, ktoré sa tešia mimoriadnej obľube ľudí nielen z Liptova. Pripravuje ich obyčajne Ľubica Drusková, ktorá vyznáva myšlienku, že seniorov si treba vážiť počas celého roka, avšak počas „ich Mesiaca“ by mali dostať aj niečo špeciálne.

Expozície, salón fotografií, tvorivé dielne

To všetko čaká nielen seniorov pri návšteve Liptovského múzea v Ružomberku. „Aj v tomto roku sme pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravili pre seniorov a pre klientov centier sociálnych služieb podujatie Uctime si starobu, ktorého súčasťou je prehliadka Medzinárodného salóna fotografií FOTOFORUM 2018 a expozícií Liptovského múzea v Ružomberku so sprievodným výkladom a taktiež je pripravená aj tvorivá dielňa zameraná na jemnú motoriku zúčastnených, ktorú si záujemcovia môžu vopred dohodnúť podľa aktuálnej ponuky,“ hovorí o programe Ľubica Drusková, kultúrno-výchovná pracovníčka múzea. Návštevu súčasne viacerých expozícii, spojených s tvorivou dielňou, si návštevníci môžu dohodnúť vopred.

Múzeum v domácom prostredí pre zdravotne znevýhodnených

Liptovské múzeum v Ružomberku sa snaží reagovať na problematický prístup ľudí, ktorí majú isté zdravotné obmedzenie. Preto sa rozhodlo, že v prípade záujmu prinesú expozície seniorom formou multimediálnej prezentácie priamo k nim domov alebo do zariadenia, v ktorom žijú.

„Nakoľko mnohí klienti centier sociálnych služieb sa zo zdravotných alebo iných dôvodov do múzea nedostanú, ponúkame im možnosť absolvovať tvorivú dielňu alebo rozprávanie o múzeu a jeho expozíciách s multimediálnou prezentáciou priamo v ich domácom prostredí,“ uzatvára Drusková a dodáva, že na objednávku sú schopní zabezpečiť takúto službu aj kedykoľvek počas roka.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia