Liptovské múzeum v Ružomberku stále púta pozornosť

Liptovské múzeum v Ružomberku stále púta pozornosť

RedakciaAktuality24.1.2020

Bránami expozícií Liptovského múzea prešlo za minulý rok takmer 170 000 návštevníkov, pričom Liptovské múzeum v Ružomberku navštívilo 8500 osôb, Gotický kostol Všetkých svätých v Ludrovej na Kúte obdivovalo 1200 návštevníkov a na hrad Likava sa prišlo pozrieť 12250 návštevníkov, informáciu pre náš portál potvrdila Marta Rusnáková z Liptovského Múzea.

Roľnícky dom s dvorom vo Vlkolínci sa stal v návštevnosti skokanom roka.

Skokanom roka sa stala expozícia Roľnícky dom s dvorom vo Vlkolínci, ktorý sa tiež nachádza v správe Liptovského múzea. V porovnaní s rokom 2018 navštívilo Roľnícky dom o takmer 11-tisíc návštevníkov viac. Múzeum tento úspech pripisuje rastúcemu záujmu o ľudové slávnosti, ktoré pripravuje v spolupráci s ďalšími partnermi. „Najmä počas sezóny stúpa záujem o túto lokalitu UNESCO. Rozmach bol podmienený aj rastúcim podielom návštevníkov na stále populárnejších podujatiach. Takým je napríklad folklórny Festival pod Sidorovom či Poďakovanie za úrodu,“ povedal Karol Dzuriak z Liptovského múzea.

V rámci plánovaných investícií chce Liptovské múzeum v hlavnej budove v Ružomberku zriadiť výťah a obnoviť vstupný priestor a schodisko do objektu. „Zatiaľ je len vo fáze prípravy projektovej dokumentácie, ktorá bude obsahovať aj realizačný rozpočet s položkami,“ priblížila M. Rusnáková. Podľa jej slov z prostriedkov Žilinského samosprávneho kraja plánujú vypracovať projektovú dokumentáciu pre komplexnú obnovu hradu Likava, podľa ktorej by sa uskutočňovali postupne jednotlivé etapy obnovy hradu.

Likavský hrad čaká komplexná obnova.

Liptovské Múzeum v Ružomberku by z vlastnej iniciatívny a prostriedkov chcelo investovať do vybudovania vlastného depozitára. Pokiaľ nám Žilinský samosprávny kraj umožní prevod prebytočného majetku budov v Liptovskom Mikuláši a Liptovskom Hrádku do vlastnej správy, sme odhodlaní ich z vlastných prostriedkov opraviť a rekonštruovať a zároveň revidovať celý zbierkový fond,“ uviedol pre náš portál riaditeľ Liptovského múzea, Martin Krupa.

Liptovské múzeum v Ružomberku vzniklo v roku 1912 a patrí k najväčším regionálnym múzeám na Slovensku. Uchováva viac ako 206 000 zbierkových predmetov, ktoré ponúkajú súhrnný obraz o prírode a histórii Liptova.

Múzeum spravuje Hrad Likava, Gotický kostol Všetkých svätých Ludrová, Múzeum liptovskej dediny v Pribyline, Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku, Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš, Archeoskanzen Havránok, Vežu kostola Panny Márie pri Liptovskej Mare, Múzeum baníctva a hutníctva Maša Liptovský Hrádok, Roľnícky dom a dvor Vlkolínec a Banícky dom Vyšná Boca.

Zdroj foto - autor, Liptovské múzeum Ružomberok

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia